7 ápr 2022

Felmerült kérdés: Mi a teendő ha a digitálisan lebonyolított mérés során műszaki probléma adódik

Submitted by aranyosine

Az egyik kolléga jelezte,hogy nem találja azt,hogy a digitálisan lebonyolított országos mérés során mi a teendő akkor,ha pl. a rendszer összeomli vagy a számítógép elromlik és nincs az iskolának több pótgépe, kimarad a Internet,stb. és nem tudják a tanulók a mérést befejezni.

Az OH oldalán április 4-én történt dokumentum frissítés, - OH oldal digitális mérés- ahol többek között megtalálható az Adminisztrációs és programhasználati útmutató ,amelyből kimásoltam lentebb egy részt is.
Szeretném ezt az útmutatót mindenkinek nagyon a figyelmébe ajánlani,mert ebben olvasható az is,hogy milyen műszaki feltételeket kell biztosítani a mérés napjára az iskolának ,illetve mi a megoldás,ha technikai problémák merülnek fel.

Az igazgató úr kérdésére,vagyis arra,hogy mi a teendő akkor ha pl. kiesik az Internet,vagy elromlik a számítógép és nem pótolható, a válasz az,hogy ha nem elhárítható problémáról van szó akkor azt jelezni kell a Hivatal számára az orszagosmeres@oh.gov.hu email címen.

Részlet az Adminisztrációs és programhasználati útmutatóból

7.4. Technikai problémák kezelése
A mérés alatt a mérési koordinátor feladata, hogy segítse a felmérésvezetők munkáját, segítsen a váratlan helyzetek megoldásában, amennyiben szükséges. Fontos, hogy a mérési időszakban elérhető legyen az iskolai rendszergazda vagy az iskola számítógépes rendszerét jól ismerő személy, aki segítséget adhat az informatikai problémák orvoslásában.
A következőkben a leggyakrabban előforduló technikai problémák kezelését ismertetjük. Ezen eseteket a Felmérésvezetői útmutatók 1.1.5 fejezetében is ismertetjük. A mérési koordinátor feladata, hogy ezeket átbeszélje a felmérésvezetővel, és megbeszéljék, pontosan mi a speciálisan helyi teendő ezek bekövetkezése esetén (pl. tanulók elbocsájtásának rendje).

7.4.1. Probléma a teljes képernyős nézet beállításával
A tanulóknak a mérést teljes képernyős módban kell kitölteniük, a beállítás részletes menete a felmérésvezetői útmutató „A felmérés lebonyolítása” című fejezetében olvasható. Alapesetben az F11 gomb lenyomásával teljes képernyős nézetben jelenik meg a kívánt oldal. Ha az F11 gomb nem működik, akkor a következőképpen lehet a teljes képernyős módot beállítani (a leírás szerepel a Felmérésvezetői útmutatók 1.1.5.2 fejezetében is):
A böngésző jobb felső sarkában lévő három pötty ikonra () kattintva a következő menü nyílik le.
A képen pirossal bekarikázott jelre kattintva teljes képernyőn fog megjelenni a felület.

7.4.2. Nem indul el a tanuló tesztje
Amennyiben a mérési kód és a tanulói azonosító beírásával nem indul el a mérés, ellenőrizni kell, hogy a tanuló Mérési azonosító kártyáján szereplő Mérési esemény kódot és Kitöltéshez használt azonosítót írták-e be a belépőfelületen! Figyelni kell arra, hogy a kis és nagybetűt megkülönbözteti a program.
Amennyiben a beírt kód és a mérési azonosító megegyezik a Mérési azonosító kártyán szereplővel, és mégsem sikeres a belépés, utána kell járni, milyen adminisztrációs hiba lehet a az ok.
Figyelem! A kódok és azonosítók csak az évfolyam számára kijelölt időszakban működnek! A mérési azonosító kártyán szereplő azonosítóval leghamarabb a csoportbeosztás utáni napon lehet belépni a rendszerbe.
Csak a tanuló legutolsó csoportbeosztása után kinyomtatott kártyán szereplő adatok használhatók a méréshez!
Egy kitöltéshez használt azonosítóval egy mérési eseményt csak egyszer lehet teljesíteni.

7.4.3. Nem a megfelelő mérési nap tesztje indult el
Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem az aznapra tervezett Mérési azonosító kártyák adatait használták. Amennyiben a tanulók már elindították a mérést, és nem az aznapra tervezett teszt indult el (szövegértés-matematika helyett a természettudomány-nyelv vagy fordítva), a tanulók folytassák az elindított tesztet!
• A szövegértés-matematika teszt esetében a matematika terület a teszt 3. részében kezdődik. Gondoskodni kell arról, hogy a tanulók legkésőbb a 3. rész előtti szünetről visszatérve rendelkezzenek számológéppel.
• A természettudomány-idegen nyelvi mérés, vagy csak nyelvi mérés esetében a hallott szöveg értése rész a nyelvi mérés második része lesz. Gondoskodni kell arról, hogy legkésőbb az az előtti szünetben a tanulók rendelkezzenek fejhallgatóval. Mivel fejhallgató hiányában a mérés legelején, a bevezető alatt nem tudják a tanulók tesztelni a hangerőbeállításokat, így azt a szünet után, a hallott szöveg értése rész előtt kell megtenni. A következő lépéseket kell végrehajtani (a leírás szerepel a Felmérésvezetői útmutatók 1.1.5.4 fejezetében is): o a szünetről visszatérve a tanulók NE indítsák el a következő részt. o a tanulók nyissák meg a következő oldalt: https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo/18985

A KITÖLTÉS gombra kattintva indítsák el a feladatot, és állítsák be a hangerőt. Ha ezzel végeztek, zárják be az oldalt.
o a tanulók indítsák el a mérés utolsó részét. Amennyiben bezárták a mérésindítás oldalát, nyissák meg újra, jelentkezzenek be újra a Mérési azonosító kártyájukon szereplő mérés kódjával és a Kitöltéshez használt azonosítóval. Ekkor a mérés megfelelő része fog betöltődni.

7.4.4. A tanulót a mérési idő lejárta előtt kidobja a program
Ha a tanulót a feladatok megoldása közben, még a mérésre szánt idő lejárta előtt kidobja a rendszer, azonnal meg kell próbálni visszaléptetni a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, „technikai probléma miatt félbeszakadt”-ként kell jelölni az adott mérési részt a felmérésvezetőnek a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben, majd a mérési koordinátornak a mérés utáni napi adminisztráció során. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.

7.4.5. A számítógép meghibásodik a mérés közben
Ha a tanuló számítógépe a feladatok megoldása közben meghibásodik, azonnal át kell ültetni egy tartalék számítógéphez, ha az rendelkezésre áll. Meg kell próbálni újra beléptetni, a https:\\meres.tehetsegkapu.hu oldalon a Mérési azonosító kártyán szereplő mérési kóddal és tanulói azonosítóval, ugyanazzal, mint a mérés kezdetekor. Sikeres bejelentkezés esetén a tanuló ott folytathatja a válaszadást, ahol abbahagyta, korábbi válaszait a rendszer elmentette. Mivel a megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, igyekezni kell minél hamarabb visszaléptetni a tanulót. Amennyiben az ilyen típusú hiba megoldása olyan sok időt igényel, hogy lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, „technikai probléma miatt félbeszakadt”-ként kell jelölni az adott mérési részt a felmérésvezetőnek a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben, majd a mérési koordinátornak a mérés utáni napi adminisztráció során. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.

7.4.6. Nem jelenik meg jól a tanuló tesztje
Amennyiben egy vagy több tanuló tesztje azért megoldhatatlan, mert nem jelennek meg a feladatok, a rendszergazda segítségére lesz szükség. A megoldásra szánt időt számláló óra nem áll meg a kiesés alatt, így ha nem sikerül megoldást találni azonnal a problémára, és az lényegesen befolyásolná a tanuló teljesítményét, „technikai probléma miatt félbeszakadt”-ként kell jelölni az adott mérési részt a felmérésvezetőnek a Jelenléti ív és jegyzőkönyvben, majd a mérési koordinátornak a mérés utáni napi adminisztráció során. Ha a probléma a következő részben valószínűsíthetően nem áll majd fenn, a tanuló folytathatja a mérést.

Ha kiderül, hogy nem lokális hibáról van szó, jelezzék a Hivatal számára az orszagosmeres@oh.gov.hu emailcímen.

--