11 ápr 2022

Felmerült kérdés: BEFOGADOTT JOGÁLLÁSÚ GYERMEKEK OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ ÉTKEZÉS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

Submitted by aranyosine

A támogatást a szülő,törvényes képviselő kérheti az Idegenrendészeti Főigazgatóságon honlapján meghatározott módon.

Milyen korú gyermek étkezését lehet téríteni?
Az óvodás, általános iskolás, valamint a bentlakásos kollégiumban és gyermekvédelmi intézményben elhelyezett, befogadott jogállású gyermeknek az adott intézményi étkezési költségeit térítheti meg a Hivatal.

Hogyan kérhetem?
A befogadott gyermek törvényes képviselője, általában a szülő kérheti a támogatást. A kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal lakóhelyéhez legközelebbi regionális igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján, vagy a Hivatal Menekültellátási és Integrációs Osztályához lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor igazolni kell az ügyfél személyazonosságát és bejelentett szálláshelyét, amelyet a tartózkodási engedély bemutatásával tehet meg. A kérelemben fel kell tüntetnie a gyermek személyi adatait. Csatolni kell kérelméhez a gyermek iskolája által kiadott iskolalátogatási igazolást, valamint a család valamennyi tagjára vonatkozó vagyon- és jövedelemnyilatkozatot. A kérelmet még az intézményi számlázást megelőzően kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megfizette az intézménynek az étkezési költséget, s az ezt igazoló feladóvevény bemutatásával szeretné kérni az utólagos kifizetést, ezt nem áll módjában a Hivatalnak megtéríteni. A támogatás megítéléséről a Hivatal határozattal dönt. A támogatás megítéléséről mind az ügyfelet, mint az ellátást biztosító intézményt értesíti a Hivatal.

Hogyan történik az étkezési költségek megtérítése?

A Hivatal az ellátást biztosító intézménynek közvetlenül téríti meg az étkezési költségeket.

Eredeti oldal: - Idegenrendészeti Főigazgatóság oldala