3 szep 2022

Felmerült kérdés: nyelvvizsga nélküli alkalmazás lehetősége

Submitted by aranyosine

Több szerződött intézményvezető kérdezte ,hogy van-e még lehetőség felsőoktatási intézmény által kiadott oklevéllel ,de nyelvvizsgával nem rendelkezőt alkalmazni.

- Igen,lehet alkalmazni ha megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be az álláshely,legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig . A minősítő vizsga letételének a feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése.

326/2013.Korm.rend.: 33/K.§ (5) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig szóló határozott idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Az e bekezdés alapján foglalkoztatott személyt az általa betöltött pedagógus-munkakörhöz előírt, megszerzendő végzettsége és szakképzettsége alapján kell besorolni.