30 szep 2022

Miért nem vonatkozik a 368/2022.Korm.rendelet az óvodákra?

Submitted by aranyosine

Miért nem vonatkozik a 368/2022.Korm.rendelet az óvodákra?

- A 368/2022.Korm.rendeletben hivatkozott Nkt.) 30. § (4) bekezdése az iskolákra ,a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 34. § (3) bekezdése a szakképző intézményekre , a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet általános és középfokú iskolákra vonatkozik, óvodákra nem!
- Az óvodák egész nevelési évben kell,hogy biztosítsák az óvodai ellátást (Nkt. 4.§ (19) bekezdés szerint ,nyáron is a zárva tartás alatt,ha arra szülői igény van (lentebb a jogszabály bemásolva).
- Az óvodák csak nyáron zárhatnak be ,vagyis a fenntartó csak erről a nyári zárvatartásról hozhat döntést (mindegy,hogy milyen fenntartású az intézmény) a 20/2012.EMMI 3.§ (7) bekezdése alapján (lentebb a jogszabály bemásolva). Ebből is adódik , hogy az óvodákra nem is vonatkozik az őszi,téli és a tavaszi szünet vagyis náluk nincs sem őszi,sem téli sem pedig tavaszi szünet.
- A nevelési év közben a nyári zárvatartáson felül az Nkt. 30.§ (5) bekezdése szerint tarthat zárva az óvoda, vagyis ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges (lentebb a jogszabályt bemásoltam) .A " más elháríthatatlan ok" jelentése szerintem pl. nincs gyermek , egy sem, mert a szülők a házirend szabályozása alapján jelezték,hogy gyermeküknek nem igénylik az óvodai ellátást, nincs fűtóanyag, elromlott a gázkazán, használhatatlan az épület , fizetési hátralék miatt kikapcsolja a szolgáltató a gázt, stb,de véleményem szerint a spórolás nem tartozik ebbe a kategóriába.
- Fontos, ha rendkívüli szünet elrendelésére kerül a sor azt a KIR-en keresztül jelezni kell (lentebb a jogszabály bemásolva).

ÖSSZEFOGLALVA: Az iskolai téli szünet ideje alatt az óvodák csak rendkívüli szünet elrendelésével lehetnek zárva. Ha a rendkívüli szünet elrendelésére nincs megfelelő indok, akkor a jelenlegi szabályozások szerint az óvodáknak nyitva kell tartaniuk december 22-e és január 8-a között (kivétel az ünnepek) is ha van szülői igény az óvodai ellátásra. Rendkívüli szünet ideje alatt a pedagógus a szabadsága terhére marad otthon.

Nkt
4.§ 19. nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak,
30.§ (5) * Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges,
a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető,
b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett,
c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal rendkívüli szünetet rendel el.

20/2012.EMMI
3. § (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.
(2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjében kell meghatározni
a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
b) az iskolai szünetek időtartamát,
3.§ (7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

229/2012.Korm.rend.
25.§ (2) Az illetékes tankerületi központ, a jegyző a rendkívüli szünet elrendelését, az elrendelés okát, a nevelési év, tanév várható kezdésének idejét és a település, településrész nevét az elrendelést követő öt napon belül a KIR-en keresztül közli rögzíti. Működő nevelési-oktatási intézmény képviselője vagy annak fenntartója minden év augusztus 25. és szeptember 5. között köteles jelezni és egyben indokolni, ha a nevelési-oktatási intézmény a nevelési évet, tanévet nem vagy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírtaknál később kezdi meg.