16 nov 2022

Felmerült kérdések - alapdokumentumok

Submitted by aranyosine

1. kérdés: Hol kell az I-es típusú diabéteszes gyermekek ellátásával kapcsolatos intézményi eljárásrendet szabályozni? - a válasz a szerződöttekkel megosztva.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. kérdés: Hol kell szabályozni a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekkel , tanulóval kapcsolatos kérdéseket? - a válasz a szerződöttekkel megosztva.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. kérdés: Covid eljárásrend szükséges-e?
VÁLASZ - 2022.szeptember 13-án megjelent az OH oldalán egy intézkedési terv, ami alapján az intézményit el lehetett készíteni vagy ezt használja az intézmény.
Ez önálló dokumentum. Sem az SZMSZ-t sem pedig a házirendet közvetlenül nem érinti.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/INTTERV_modos...
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. kérdés: Elektroakusztikus eszköz igénybevételének szabályozása melyik dokumentumban történik? - a válasz a szerződöttekkel megosztva
___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. kérdés: - Óvoda - az év közben benyújtandó felvételi kérelmeknek kell-e eljárásrendet készíteni a házirendben?-a válasz a szerződöttekkel megosztva
___________________________________________________________________________
6. kérdés: Az óvodai Pedagógiai programba már 2018/2019-es nevelési évben be kellett építeni – az egészséges életmódra nevelésen belül – az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása szabályozását. Változott ebben valami?
___________________________________________________________________________
7.kérdés: óvoda- Milyen formában lehet megvalósítani az SNI-s és a BTMN-es gyermekek szakértői bizottság által javasolt fejlesztésén kívül a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat? Hogyan kell ezt megjelentetni a Pp-ben? - válasz a szerződöttekkel megosztva
____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. kérdés: Melyek az intézményi egészségnevelési programot érintő változások?

VÁLASZ: 2021-ben módosult a 20/2012.EMMI rendelet „A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben „ fejezete, ezen belül is a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok (nem kiegészült, hanem módosult).

Jogszabály: 20/2012.EMMI 20/2012.EMMI 128.§
(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
a) az egészséges táplálkozásra nevelés,
b) az egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelő mindennapos testnevelés és az azt kiegészítő egyéb testmozgás, iskolai sporttevékenység,
c) a lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazásával a tanulási eredményesség és a társas kapcsolati készségek fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerfogyasztás, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
d) az egészséget támogató ismeretek és készségek fejlesztése
e)
területére terjednek ki.

Ennek következtében
- az óvodai Pp esetében a kötelező fejezetben ,amely 20/2012.EMMI 6.§ (2) bekezdés g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programok , tevékenységek,
- az iskola esetében a kötelező fejezetet, amely 20/2012.EMMI 7.§ (1) bm) az alapfokú művészeti iskola kivételével az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket át kellett dolgozni.

Vagyis az intézmény egészségnevelési programját kellett a megváltozott jogszabályhoz igazítani.