28 dec 2022

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Submitted by aranyosine

Hét munkanapon belül tájékoztatni kell a dolgozót a jogszabályban felsoroltokról. Nincs tájékoztatási kötelezettség, ha a felek arról már írásban megállapodtak (pl. a munkaszerződésben vagy egyéb medálláposában) és ha a munkaidő a napi fél órát nem haladja meg.
A TÁJÉKOZTATÁS TARTALMA
 a munkáltatói jogkör gyakorlójáról,
 a munkaviszony kezdetéről, tartamáról,
 a munkahelyről,
 a munkakörbe tartozó feladatokról,
 a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról, a
munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről
 a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásról,
 a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
 a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő megállapításának szabályairól,
 a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról,
 a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti, valamint
 arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.