4 feb 2023

A nyugdíjba vonulás lehetséges formái

Submitted by aranyosine

Nyugdíjba vonulás lehetséges formái

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartózó közalkalmazottak (önkormányzati óvodák, nemzetiségi intézmények, tankerületi fenntartású iskolák munkavállalói)

A meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás (továbbiakban a nők 40)történő nyugdíjba vonulás

1. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel:
A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező , nők 40-nel nyugdíjba vonuló közalkalmazott, ha írásban kéri a jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését, akkor felmentéssel kell megszüntetni a jogviszonyát. ( Kjt 30.§ (4)
A közalkalmazott a felmentési idő végére kell elérje a nők 40 nyugdíjjogosultságot. A feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. (Kjt 30.§ (5)
Mivel ez nem kötelező nyugdíj, így a nők 40 jogosultság elérése után is bármikor megszüntetni a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel, és kérheti a nyugdíjjogosultság megállapítását a nyugdíjfolyósítótól.
A felmentési idő 60 nap (megállapodás vagy kollektív szerződés ettől hosszabb időt is megállapíthat) amely a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltött öt év után egy hónappal; tíz év után két hónappal; tizenöt év után három hónappal; húsz év után négy hónappal; huszonöt év után öt hónappal; harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. (Kjt 33.§ (2)
A felmentési idő legalább feléről a közalkalmazottat mentesíteni kell a munkavégzés alól a közalkalmazott kívánságának megfelelő időben és részletekben. (Kjt 33.§ (3)
A felmentési idő munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt nem létesíthet, amennyiben igen, akkor azt a korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni és a felmentési időből hátralevő idő tekintetében távolléti díjra nem jogosult. (Kjt 37.§ (12)
A felmentési idő azon részében amikor a közalkalmazottat mentesítik a munkavégzés alól, pótlék nem jár. Véleményem szerint ez alól kivétel a pedagógus ágazati szakmai pótlék, mivel a pedagógus végzettséggel rendelkező közalkalmazott kinevezése szerint pedagógus marad egészen a közalkalmazotti jogviszonya megszűnéséig (326/2013.Korm.rend. 16.§ (1)-(11)
A negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni, ha a megszűnés időpontjában felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján (nők 40 éves nyugdíja) kerül sor és legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, (Kjt 78.§ (4)
A felmentési idő azon része, amely alól a közalkalmazottat mentesítik a munkavégzés alól , szabadságra jogosító idő. (Mt 115.§ (2)f)
A részarányos szabadságot a felmentési idő munkával töltött ideje alatt kell kiadni (Mt 124.§).
Ha a részarányos szabadság kiadására nincs lehetőség ,azt meg kell váltani ,vagyis ki kell fizetni (Mt 125.§).
A nyugdíjas alkalmazására (költségvetési szervnél) azután van lehetőség, miután a nyugdíjfolyósító megállapítja a nyugdíjjogosultságot.
2022.szeptember 1-től közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazható a nyugdíjas főállásban, vagy részmunkakidős közalkalmazotti jogviszonyban úgy, hogy a fizetése mellett nyugdíjat is kap. A 2022.szeptember 1-től a már nyugdíjban lévő nyugdíjas közalkalmazottként való alkalmazására , a jelenlegi szabályozás szerint, 2023.augusztus 31-ig van lehetőség úgy ,hogy a nyugdíja folyósítása mellett fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Akinek 2022.szeptember 1-je után állapítja meg a nyugdíjfolyósító a nyugdíjjogosultságot, annak onnantól számítva egy évig van lehetősége közalkalmazotti jogviszonyban dolgozni nyugdíjasként is, úgy, hogy a nyugdíja folyósítása mellette fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Ezen kívül a nyugdíjast megbízási szerződéssel , pedagógusok esetében heti 14 órában lehet megbízni feladatellátásra.

2. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése lemondással:
Ha nők 40-re jogosult ,határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazott nem szeretne élni a jogviszonya felmentéssel való megszüntetésével , akkor élhet a közalkalmazotti jogviszonyáról való lemondással (Kjt 28.§ )
A lemondási idő két hónap , amelynek feléről mentesíthető (nem kötelező ) a munkavégzés alól a közalkalmazott. (Kjt 28.§ )
A lemondási idő azon részében kell a részarányos szabadságot kiadni amikor nincs mentesítve a munkavégzés alól (ha a munkáltató ad munka alóli mentességet a lemondási időben).
A közalkalmazott a nyugdíjjogosultság elérése előtt két hónappal kezdheti meg a lemondási időt úgy, hogy a lemondási idő végére el kell érje a nők 40 nyugdíjjogosultságot, amennyiben akkor szeretne nyugdíjba vonulni amikor már arra jogosult. A nők 40 nyugdíjjogosultság elérése után is bármikor élhet a lemondás jogával (ha nem szeretné a jogviszonyát felmentéssel megszüntetni, de szeretne a nők 40-nel nyugdíjba menni).
A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt (ha a munkáltató ad munka alóli mentességet a felmondási idő alatt) bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt nem létesíthet, amennyiben igen, akkor azt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni és a munka alóli mentességi időből hátralevő idő tekintetében távolléti díjra nem jogosult, (Kjt 37.§ (12)
Ha a közalkalmazottat mentesítik a munkavégzés alól, akkor a munka alóli mentesítés ideje alatt pótlék nem jár. Véleményem szerint ez alól kivétel a pedagógus ágazati szakmai pótlék. 326/2013.Korm.rend. 16.§ (1)-(11)
A negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat a közalkalmazott részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni, ha a megszűnés időpontjában a 30. § (4) bekezdése alapján (nők 40 éves nyugdíja) kerül sor és legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, Kjt 78.§ (4)
A részarányos szabadságot a lemondási idő munkával töltött ideje alatt kell kiadni (ha a munkavállaló mentesítést ad a munkavégzés alól a lemondási időnek egy részéről) (Mt 124.§.)
Ha a részarányos szabadság kiadására nincs lehetőség ,azt meg kell váltani ,vagyis ki kell fizetni (Mt 125.§)
A nyugdíjas alkalmazására azután van lehetőség (költségvetési szervnél) , miután a nyugdíjfolyósító megállapítja a nyugdíjjogosultságot.
2022.szeptember 1-től közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazható a nyugdíjas főállásban, vagy részmunkakidős közalkalmazotti jogviszonyban úgy, hogy a fizetése mellett nyugdíjat is kap. A 2022.szeptember 1-től a már nyugdíjban lévő nyugdíjas közalkalmazottként való alkalmazására , a jelenlegi szabályozás szerint, 2023.augusztus 31-ig van lehetőség úgy ,hogy a nyugdíja folyósítása mellett fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Akinek 2022.szeptember 1-je után állapítja meg a nyugdíjfolyósító a nyugdíjjogosultságot, annak onnantól számítva egy évig van lehetősége közalkalmazotti jogviszonyban dolgozni nyugdíjasként is, úgy, hogy a nyugdíja folyósítása mellette fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Ezen kívül a nyugdíjast megbízási szerződéssel , pedagógusok esetében heti 14 órában, lehet megbízni feladatellátásra.

3. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel:
Ha nők 40-re jogosult közalkalmazott nem szeretne élni a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel vagy lemondással való megszüntetésével , akkor élhet a közös megegyezéssel való közalkalmazotti jogviszony megszüntetéssel is.
A közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetés napja nem lehet hamarabbi időpont a nők 40 nyugdíjjogosultság elérésétől (össze kell érjen a megszűnés és a nyugdíjjogosultság) . A nyugdíjjogosultsági idő elérése után viszont bármikor élhet a közös megegyezéssel a közalkalmazott.
Nincs sem felmentési idő, sem munka alóli mentesítés.
A negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat a közalkalmazott részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni ha a megszűnés időpontjában a nők 40 éves nyugdíja kerül sor és legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, Kjt 78.§ (4)
A részarányos szabadságot a közalkalmazotti idő lejárta előtt ki kell adni (Mt 124.§.)
Ha a részarányos szabadság kiadására nincs lehetőség ,azt meg kell váltani ,vagyis ki kell fizetni (Mt 125.§)
2022.szeptember 1-től közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazható a nyugdíjas főállásban, vagy részmunkakidős közalkalmazotti jogviszonyban úgy, hogy a fizetése mellett nyugdíjat is kap. A 2022.szeptember 1-től a már nyugdíjban lévő nyugdíjas közalkalmazottként való alkalmazására , a jelenlegi szabályozás szerint, 2023.augusztus 31-ig van lehetőség úgy ,hogy a nyugdíja folyósítása mellett fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Akinek 2022.szeptember 1-je után állapítja meg a nyugdíjfolyósító a nyugdíjjogosultságot, annak onnantól számítva egy évig van lehetősége közalkalmazotti jogviszonyban dolgozni nyugdíjasként is, úgy, hogy a nyugdíja folyósítása mellette fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Ezen kívül a nyugdíjast megbízási szerződéssel , pedagógusok esetében heti 14 órában, lehet megbízni feladatellátásra.

Nők 40-nel történő nyugdíjazás aktív közalkalmazotti jogviszony mellett ,vagyis nem szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony):
A közalkalmazott a nők 40-re való nyugdíjjogosultság elérésekor kérvényezi a nyugdíjfolyósítónál a nyugdíjjogosultság megállapítását közalkalmazotti jogviszony megszüntetése nélkül.
Ehhez be kell szerezze a munkáltatója igazolását arról, hogy aktív a közalkalmazotti jogviszonya.
A nyugdíjjogosultság megállapítása után a munkáltatójának be kell mutatni a nyugdíjfolyósító által meghozott határozatot.
A közalkalmazotti jogviszony nem szűnik meg, a közalkalmazott a nyugdíjfolyósító által megállapított időponttól kezdve nyugdíjat és fizetést is kap a 2022.szeptember 1-je után megállapított nyugdíjjogosultsági idő után egy évig (jelenlegi szabályozás szerint),ha a munkavégzést a nyugdíjas közalkalmazott is szeretné addig folytatni. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Felmentésre már nincs lehetőség ha később a közalkalmazott kéri a jogviszonya megszüntetését, hiszen már aktív nyugdíjas.
Betegség esetén táppénz nem jár, csak betegszabadság, hiszen a bruttó bérből csak a 15%-os SZJA-t kell levonni a munkáltatónak.
Meghatározott életkor (65 év jelenleg) elérése esetén járó nyugellátás közalkalmazottak esetében
Felmentéssel megszüntethető a közalkalmazotti jogviszony, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Mt 294.§ (1) g). Vagyis be kell töltse a 65 évet és akkor kezdődik a felmentési idő. (Kjt 30.§ (1)d)
A felmentési idő 60 nap (megállapodás vagy kollektív szerződés ettől hosszabb időt is megállapíthat) amely a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltött öt év után egy hónappal; tíz év után két hónappal; tizenöt év után három hónappal; húsz év után négy hónappal. huszonöt év után öt hónappal; harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. (Kjt 33.§ (2)
A felmentési idő legalább feléről a közalkalmazottat mentesíteni kell a munkavégzés alól a közalkalmazott kívánságának megfelelő időben és részletekben;( Kjt 33.§ (3)
A felmentési idő munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt nem létesíthet, amennyiben igen, akkor azt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni és a felmentési időből hátralevő idő tekintetében távolléti díjra nem jogosult, Kjt 37.§ (12)
A felmentési idő azon részében amikor a közalkalmazottat mentesítik a munkavégzés alól , pótlék nem jár, véleményem szerint ez alól kivétel a pedagógus ágazati szakmai pótlék. 326/2013.Korm.rend. 16.§ (1)-(11)
A negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni, ha a megszűnés időpontjában felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján (nők 40 éves nyugdíja) kerül sor és legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, Kjt 78.§ (4)
A felmentési idő azon része, amely alól mentesítik a munkavégzés alól a közalkalmazottat , szabadságra jogosító idő;(Mt 115.§ (2)f)
A szabadságot a felmentési idő munkával eltöltött felében kell kiadni.(Mt 124.§)
A nyugdíjas alkalmazására (költségvetési szervnél) azután van lehetőség, miután a felmentési ideje lejárt és a nyugdíjfolyósító megállapítja a nyugdíjjogosultságot.
2022.szeptember 1-től közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazható a nyugdíjas főállásban, vagy részmunkakidős közalkalmazotti jogviszonyban úgy, hogy a fizetése mellett nyugdíjat is kap. A 2022.szeptember 1-től a már nyugdíjban lévő nyugdíjas közalkalmazottként való alkalmazására , a jelenlegi szabályozás szerint, 2023.augusztus 31-ig van lehetőség úgy ,hogy a nyugdíja folyósítása mellett fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Akinek 2022.szeptember 1-je után állapítja meg a nyugdíjfolyósító a nyugdíjjogosultságot, annak onnantól számítva egy évig van lehetősége közalkalmazotti jogviszonyban dolgozni nyugdíjasként is, úgy, hogy a nyugdíja folyósítása mellette fizetést is kap. (268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.§)
Ezen kívül a nyugdíjast megbízási szerződéssel , pedagógusok esetében heti 14 órában lehet megbízni feladatellátásra.

A Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók nyugdíjba vonulása

A meghatározott szolgálati idő megszerzése és az életkor esetén meghatározott életkor (65 év jelenleg) elérése esetén a munkaviszony megszüntetése;

Felmondással:
Felmondási idő harminc nap, vagy a munkaszerződésben meghatározott felmondási idő alapján . ( Mt 69.§ (1).
A felmondási idő végére a munkavállaló el kell érje a nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkort (jelenleg 65 év), vagy szolgálati időt (nők 40 esetében).
A részarányos szabadságot a munkaviszony megszűnése előtt ki kell adni (Mt 124.§.)
Ha a részarányos szabadság kiadására nincs lehetőség ,azt meg kell váltani ,vagyis ki kell fizetni (Mt 125.§)
A nyugdíjas alkalmazására a nyugdíjjogosultság megállapítása után munkaviszonyban (teljes vagy rész) megbízási szerződéssel , pedagógusok esetében heti 14 órában, lehet alkalmazni, feladatellátásre megbízni.
A nyugdíja folyósítása mellett fizetést is kap.

Közös megegyezéssel: véleményem ez gyakorlatban nem igazán fordul elő, nincs értelme.

Minden esetre igaz: Mivel a nyugdíjfolyósító 60 napon belül bírálja el, hogy a nyugdíjazási kérvényét beadó munkavállaló jogosult-e nyugdíjra, ezért érdemes az eljárást elindítani a nyugdíjjogosultság elérése előtt két hónappal ,így mire a munkavállaló nyugdíjas lesz ,addigra már nyugdíjat is folyósítanak számára.

Készítette: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügyigazgatás szakértő

A dokumentumban leírtakban szakértői vélemény fogalmazódik meg , amelyhez semmiféle joghatás nem fűződik.