10 máj 2024

Nyugdíjbavonulási lehetőségek bővülése

Submitted by aranyosine

Tisztelt Kollégák!

Mai naptól a nyugdíjba vonulás lehetősége bővült.

1. Az érintett nem kéri még a nyugdíjazását -a későbbiekben a nyugdíj szempontjából a legjobb, mert minél tovább dolgozik valaki , a nyugdíja annál magasabb lehet akkor amikor már ténylegesen nyugdíjba vonul.

2. Kéri a nyugdíjazását és vele együtt a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya megszüntetését is,ekkor nem dolgozik tovább az érintett,hanem nyugdíjba vonul ( a későbbeikben alacsonyabb nyugdíjat eredményez).

3. Kéri a nyugdíjazását úgy,hogy kapja a nyugdíjat is és a fizetést is,de a fizetésből már nem vonnak nyugdíjjárulékot így az így ledolgozott időszakban kapott fizetését már a későbbiekben nem lehet figyelembe venni a nyugdíj számítása során (ez a későbbiekben alacsonyabb nyugdíjat eredményez)

ÚJ! 4. Az érintett kéri a nyugdíjazását de dolgozik mellette tovább, és nem kéri a nyugdíja folyósítását.
Ebben az esetben az érintettnek rögzítik a nyugdíját (rögzített nyugdíj) . Mivel dolgozik tovább és nem kéri a nyugdíja folyósítását,ezért a nyugdíja rögzítése utáni időszakban a fizetését a nyugdíj összegének megállapításánál figyelembe veszik majd ,vagyis nem tekintik a munka szempontjából nyugdíjasnak az érintettet és így a fizetésből is levonják a nyugdíjjárulékot, ami a későbbiekben magasabb nyugdíjat eredményez.
Ezen felül ha az érintett a nyugdíjkorhatár betöltését követően legalább 365 nap szolgálati időt szerez, a tényleges öregségi nyugdíjba vonuláskor a rögzített nyugdíj időközi nyugdíjemelésekkel növelt összege és a kezdő időpontra kiszámított öregséginyugdíj-összeg közül a magasabbat kell részére öregségi nyugdíjként megállapítani.

Jogszabály:

Módosító: 2024. évi XV. törvény a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról*

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
8. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló kivonat kiadásának ügyintézési határideje nyolc nap.”
(2) A Tny. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és eddig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerzett, az öregségi nyugdíjkorhatára betöltésének napjára kérheti az öregségi nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását (a továbbiakban: rögzített nyugdíj). A rögzített nyugdíjjal rendelkező személy a tényleges öregségi nyugdíjba vonulásig nem minősül öregségi nyugdíjasnak.”

(3) A Tny. 82. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a rögzített nyugdíjjal rendelkező személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően legalább 365 nap szolgálati időt szerez, a tényleges öregségi nyugdíjba vonuláskor a rögzített nyugdíj időközi nyugdíjemelésekkel növelt összege és a kezdő időpontra kiszámított öregséginyugdíj-összeg közül a magasabbat kell részére öregségi nyugdíjként megállapítani.
(1b) Rögzített nyugdíjjal rendelkező jogszerző halála esetén az (1a) bekezdésben foglaltakat a hozzátartozói nyugellátás megállapítása során is alkalmazni kell.”

--