24 feb 2017

Szervezhető-e felvételi vizsga általános iskolában?

Submitted by aranyosine

Az Nkt. 50.§ (3) bekezdése szerint általános iskolában nem szervezhető felvételi vizsga,az Nkt. 50.§ (5) bekezdése szerint a sport  és a művészetek emelt szintű oktatás esetén  lehet csak alkalmassági vizsgát szervezni. 
A 20/2012.EMMI rendelet 22.§ (5) bekezdése alapján felvételi vizsgának számít , annak formájától függetlenül,  a jelentkező gyermek minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.

Jogsz.:

Nkt.50.§ (3) Nem szervezhető
a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében,
b) általános iskolában felvételi vizsga.

50.§ (5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is.

20/2012.EMMI rendelet 
22.§ (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít – a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül – a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.

A nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi személy , a vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy vagy szervezet által alapított és fenntartott intézmények esetében a tanulók felvétele során előfeltételként kiköthető valamely vallási,világnézeti elfogadás és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja az intézmény.

Jogsz.:
Nkt. 31. § (1)132 Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.
(2)133 Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy tartja fenn:
a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,