17 már 2017

Szakmai önállóság

Submitted by aranyosine

A fenntartó kötelességeinek teljesítése és jogainak gyakorlása során figyelembe kell vegye az Nkt. 85.§ (2) és (4) bekezdését.

Jogszabály:

Nkt. 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

(4) A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát, az intézmény szakmai döntési hatásköreit, a
köznevelési intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat.