8 jún 2021

Megjelent : Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről

Submitted by aranyosine

Megjelent : Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről.

Fontosabb változás: a mérések lebonyolítása

A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:
a)   a tanulók szövegértési, matematikai és természet tudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, 
b)   a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában acélnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1szintű nyelvtudást méri;
c)    az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A 2 szintű nyelvtudást méri.

A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt.
1.mérési nap: A tanuló számára az egyik mérési napon  a szövegértés és a matematikamérést, 
2. mérési nap:  a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó valamelyik nyelvi  mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.(A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,  a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. 
Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött,azt – a helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg.

Pedagógiai szakmai ellenőrzés: Pedagógiai szakmai ellenőrzés kétféle lesz. Egyik a fenntartókat fogja ellenőrizni, a másik az iskolákat.

- Fenntartókat érintő ellenőrzés:- 2021.október 1. és 2022. május 31. között országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéskeretében meg kell vizsgálni a miniszteri rendelet 80. § (4) bekezdése szerinti fenntartói intézkedési tervben foglaltak végrehajtását és dokumentálását.

Iskolákat érintő ellenőrzés:- 2022. január 3. és 2022. március 31. között szakmai ellenőrzéskeretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók osztályozóvizsga-kötelezettségének teljesítését és dokumentálását.