30 szep 2021

A pedagógiai szakmai ellenőrzés és minősítések lebonyolítása 2021-ben - OH tájékoztatás

Submitted by aranyosine

Az Országgyűlés 2021.09.27-i döntése alapján, a 2021. évi CII. törvény szerint a veszélyhelyzet 2022.01.01-ig meghosszabbításra került,ennek következtében az országos pedagógiai - szakmai ellenőrzések és a minősítések következőképpen alakulnak.

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az emberi erőforrások minisztere 23/2021. (V. 31.) EMMI határozata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési eljárások megszervezéséről és lebonyolításáról szóló 15/2020. (XI. 26.) EMMI határozat módosításáról 1. pontja alapján a 2021. évben lefolytatandó országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) eljárások lebonyolítását a veszélyhelyzet időtartamára fel kell függeszteni.

Mivel az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításával a veszélyhelyzetet 2022. január 1-i hatállyal meghosszabbította, így 2021-ben nem kerülhet sor az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések végrehajtására, ezért minden tanfelügyeleti folyamatot töröltünk a 2021. évi ellenőrzési tervből.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:

„193. § (…)

(21) Azokat az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket, amelyeket a 146. § (6) és (9) bekezdése és 147. § (1) bekezdése alapján 2021-ben le kellett volna folytatni, de a veszélyhelyzet miatt elhalasztásra kerültek, a 2022/2023. tanítási év végéig kell lefolytatni.”

Pedagógusminősítés

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (4) bekezdés 7. pontja alapján a minősítő vizsgák, minősítési eljárások szervezése és lebonyolítása 2021. október 4. napját követően továbbra is online formában történik. Az online minősítéseket a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet és az Emberi Erőforrások Minisztere a pedagógus minősítések online lebonyolításáról szóló VIII/6746-1/2020/KOZNEVSTRAT iktatószámú Közleménye alapján kell a továbbiakban is lebonyolítani.