Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva

10 dec 2022

Félév

Submitted by aranyosine

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása már félévkor eléri a 250 órát, egy tantárgy esetében a tanítási órák 30%-át, művészeti iskolákban a tanítási órák egyharmadát,szakképzésben az elméleti órák 20%-át és a tanuló érdemjegyei alapján nem minősíthető, félévkor mindenképpen osztályozóvizsgán kell részt vennie.
Erről csak a nevelőtestület hozhat döntést osztályozóértekezlet keretében.

6 dec 2022

Véleményem szerint igen,megtiltható ha az iskolai büfében sem árulnak olyan terméket (mert ha a szülői közösség ahhoz hozzájárul akkor árulhatnak) , amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű befolyásolására, hogy azzal megzavarja az nevelési-oktatási intézmény rendjét, vagy rontja a nevelő-oktató munka hatékonyságát.

Összefoglalva: Ha az iskolai büfé nem tarthat energiaitalt,akkor a tanulónak is megtiltható,hogy azt bevigye az iskolába vagy ott azt fogyassza.Azt a tanulónak (felnőttnek) kötelező betartani.

16 nov 2022

1. kérdés: Hol kell az I-es típusú diabéteszes gyermekek ellátásával kapcsolatos intézményi eljárásrendet szabályozni? - a válasz a szerződöttekkel megosztva.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. kérdés: Hol kell szabályozni a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekkel , tanulóval kapcsolatos kérdéseket? - a válasz a szerződöttekkel megosztva.

21 okt 2022

Gyakornok az óvodában

1. Kérdés: A Gyakornok 26 órát tartózkodhat a csoportban a gyermekek között. Mennyi a kötött munkaideje?
Válasz: Ugyanúgy a 32 óra, mint a nem Gyakornok pedagógusoké. A Gyakornoknak a 26 és 32 óra közötti időben kell a gyakornoki feladatait ellátni.

7 okt 2022

Felmerült kérdések

Submitted by aranyosine

- Munkaterv módosításának eljárásrendje?
- KIR kezelője intézményen belül?
- Adatkezelés családi pótlékkal kapcsolatban?
- Nyugdíjas munkavállaló továbbra is Mesterpedagógus ha a nyugdíjazása előtt az volt
- Óvodavezető - helyettes és tagintézmény-vezető létszáma?

A felmerült kérdésekre a válaszok a szerződött intézményvezetőknek továbbítva.

Oldalak

Subscribe to RSS - Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva