17 jún 2015

A Kormány honlapjáról

Submitted by aranyosine

Magyarországon nincs helye a szegregációnak

A köznevelési törvénymódosítással kapcsolatban megjelenő, hamis látszatot keltő és a valóságot elferdítő nyilatkozatokkal és sajtómegjelenésekkel kapcsolatban továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a törvénymódosítás következtében a nemzeti köznevelésről szóló törvény egy olyan új ponttal egészült ki (Nktv. 94. § (4) bekezdésében létrejövő z. pont), amely egy önmagában a feltételezett hatásokkal nem bíró rendelkezés, s amely nem a miniszternek, hanem a kormánynak, és nem az Ebktv. alóli felmentésre, hanem a már hatályos törvényi rendelkezésekben foglalt tartalmi követelmények érvényesülését szolgáló részletszabályok megalkotására ad felhatalmazást. A törvénymódosítás nem csökkenti, hanem erősíti az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését.

Tovább : A Kormány honlapjáról