27 dec 2020

Nkt módosítása 2021.január 1-től

Submitted by aranyosine

Az Nkt módosítása értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében rögtön közigazgatási bírságot szab ki, vagyis a korábbi szabályozás ,amely szerint pl. felhívták a figyelmet a szabálytalanság megszüntetésére, stb, megszűnik.
A közigazgatási bírság összegének a megállapításánál egyenként és összességükben mérlegelve veszik figyelembe azt, a jogsértés súlyosságát,a jogsértésnek a köznevelési intézmény működésére gyakorolt hatását,a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek számát,az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását és az arra irányuló szándékot.

Ha a kincstár megállapítja, hogy az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magánintézmények a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatását a fenntartó jogosulatlanul veszi igénybe, a figyelmeztetést tartalmazó döntésében határidő tűzésével felhívhatja a fenntartót a jogellenes állapot megszüntetésére. A kincstár a támogatás folyósítását legfeljebb a jogellenes állapot megszüntetésére megadott határidőre felfüggeszti.

Jogszabály: 2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

58. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
109. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében közigazgatási bírságot szab ki.”
(2) Az Nkt. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során a közigazgatási bírság összegének megállapításánál
a) a jogsértés súlyosságát,
b) a jogsértésnek a köznevelési intézmény működésére gyakorolt hatását,
c) a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek számát,
d) az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását és az arra irányuló szándékot,vizsgálja, amely során az a)–d) pont szerinti feltételeket egyenként és összességükben mérlegelve veszi figyelembe.”
110. § Az Nkt. 96. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Amennyiben a kincstár megállapítja, hogy az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magánintézmények a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatását a fenntartó jogosulatlanul veszi igénybe, a figyelmeztetést tartalmazó döntésében határidő tűzésével felhívhatja a fenntartót a jogellenes állapot megszüntetésére.
(3d) A kincstár a támogatás folyósítását legfeljebb a jogellenes állapot megszüntetésére megadott határidőre felfüggeszti.”