1 júl 2020

Július 1-től a vezetői pótlékok és a pedagógusok ágazati pótlékának fedezete

Submitted by aranyosine

Korábban többen kérdezték,hogy a mától hatályba lépő ágazati és vezetői pótléknak központilag biztosítva lesz-e a fedezete. A Közlönyben megjelenő jogszabályok alapján már biztosan mondható,hogy igen.

305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról jogszabály alapján:
- a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetmény emeléseinek ellentételezése érdekében.

310/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magánfenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok, oktatók bérfejlesztéséhez és a vezetői pótlék növeléséhez, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatáshoz nyújtott 2020. évi kiegészítő költségvetési támogatásáról jogszabály alapján:
- a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó), továbbá a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet 1–3. §-a szerinti, illetve a szakképzésben oktatókra vonatkozó 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelések, bérfejlesztések ellentételezéséhez.

1347/2020. (VI. 30.) Korm. határozat A minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet alapján:
- 2020. július 1-jétől történő illetményemelés ellentételezéséről amely biztosítja a költségvetési forrást a jogszabály címében szereplő bér és illetmény emelésére.