16 júl 2017

BTMN-es tanulók mentesítése az értékelés és minősítés alól

Submitted by aranyosine

2018.09.01-től hatályos

Nkt.97.§ (1a) Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet. Az e bekezdésben foglaltakra az 56. § (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.

Magyarázó: A középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig megszakítás nélkül mentesülhetnek az értékelés és minősítés alól azok a BTMN-es tanulók,akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 2018.aug.31-ig mentesíthetőek.