26 szep 2022

Felmerült kérdés: HIT (Honvédelmi Intézkedési Terv)

Submitted by aranyosine

Kedves Kollégák!

Többen kérdezték,hogy ha módosítani kell a Honvédelmi Intézkedési Tervet ,akkor azt hová kell elküldeni.

Ha csak aktualizálni kell az HIT-et (Honvédelmi Intézkedési Terv),pl . személyi változás történt az intézmény vezetésében és azt kell módosítani, akkor a HIT-et  nem kell sehová sem elküldeni,fenntartónak viszont igen. Fontos viszont,hogy a nevelőtestület megismerje.
Ha az alapító okiratban vagy az alapdokumentumban az intézmény meghatározott tevékenységi körében történt változás ( pl. ami miatt az intézmény neve is megváltozik) ,akkor új HIT-et kell készíteni (nevelőtestületnek meg kell ismernie) és el kell küldeni azt a miniszternek (Belügyminisztérium elérhetőség:  https://kormany.hu/belugyminiszterium/elerhetosegek lehet). Fenntartónak el kell küldeni.

Jogszabály: 
                        49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

4.§ (6) *  Azon köznevelési intézmények, amelyek a Köznevelési Információs Rendszerben minden év október 31. napjáig rögzítik a honvédelmi intézkedési tervükkel összefüggésben bekövetkezett változásokat, mentesülnek az 5. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség alól.

5.§ (1) *  Az ágazathoz tartozó szervezetek és a 3. § (2) bekezdésében meghatározottak a honvédelmi intézkedési tervet, illetve azok aktualizált változatát minden év október 31-ig megküldik a miniszter részére tájékoztatás céljából.(megj. ezt nem kell,ha csak aktualizálás van).
(2)A honvédelmi intézkedési terv rendszeres felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról a 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti szerv vezetője gondoskodik.
(3)A 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti szerv vezetője gondoskodik arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtására kijelölt személyi állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje és felkészüljön annak végrehajtására.
(4) *  Ha a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott tevékenységi körében változás következik be, a köznevelési intézménynek új honvédelmi intézkedési tervet kell készítenie, amelyet az (1)bekezdés alapján kell megküldenie a miniszter részére
.