22 nov 2019

275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet Az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Submitted by aranyosine

Kedves Kollégák!

Az óvodák számára megjelent a várva várt szabályozás.
A 6.életévet betöltött gyermekek még egy évig óvodában maradásával kapcsolatos eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát kezdeményező személy lakóhelye, vagy tartózkodási helye található. A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként a Gyakorló Szakszolgálat jár el.

Január 1-től a jegyző helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala lesz a felmentést engedélyező szerv ,aki engedélyezi a szülőnek,hogy a gyermekét 4 éves koráig otthon tarthassa.

Az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását és az OH feladata a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladat is .

Megjelent: MK 187.száma