29 feb 2024

Utazási kedvezmény regisztráció 2024.március 1-től

Submitted by aranyosine

Megjelent A Kormány 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről amely március 1-től válik hatályossá. A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók továbbra is jogosultakká válnak utazási kedvezményre.Az Utazási utalványt a közszolgáltatási szerződésben kijelölt közlekedési szolgáltatónál a jogosult regisztrálja, a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdő napjával. A regisztrációt követően az utazási kedvezmény csak elektronikus jegy formájában vehető igénybe.

Részlet a jogszabályból:

7. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott kedvezményű utazásra jogosult
a) a költségvetési szervek és intézmények – beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket is – közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati, köznevelési foglalkoztatotti, szakképzési oktatói, közszolgálati, kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati, honvédelmi alkalmazotti, szerződéses határvadász vagy hivatásos szolgálati jogviszony – ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is – keretében foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója; valamint

b) az egyházi jogi személy és – a civil társaság kivételével – a civil szervezet olyan alkalmazottja, aki az a) pont szerinti alkalmazottal azonos munkakört tölt be egészségügyi intézményben, szociális intézményben vagy oktatási intézményben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a 2. melléklet szerinti Utazási utalványt minden év március 31. napjáig a jogosultak rendelkezésére bocsátja, ha a jogosult legalább a tárgyév március 31-ét megelőző 365 napon – bármely az (1) bekezdés szerinti munkáltatónál eltöltött – munkaviszonnyal rendelkezik. Az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni.

(3) A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha az Utazási utalványt a közszolgáltatási szerződésben kijelölt közlekedési szolgáltatónál (a továbbiakban: kijelölt közlekedési szolgáltató) a jogosult regisztrálja, a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdő napjával. A regisztrációt követően az utazási kedvezmény csak elektronikus jegy formájában vehető igénybe.

(4) A kijelölt közlekedési szolgáltató a regisztráció során rögzíti a jogosult és az Utazási utalványt kibocsátó munkáltató adatait. A megadott adatok valódiságát a kijelölt közlekedési szolgáltató jogosult ellenőrizni. Jogosulatlan felhasználás esetén a kijelölt közlekedési szolgáltató a regisztrációt törli, melynek tényéről értesíti a regisztrációt kezdeményezőt, valamint a regisztrációval érintett munkáltatót.

Letölthető: A Kormány 38/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről