12 jan 2016

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék -2016.január 1-től

Submitted by aranyosine

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék a 326 / 2013. Korm.rend.16.§ (8) bekezdés szabályozása szerint 2016.január 1-től.

16.§ (8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai-szakszolgálatban pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki olyan köznevelési intézményben vagy a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.

Módosítás: kimaradt a jogszabályból: "- ide nem értve a jelentős munkanélküliséggel sújtotta településeket -"