20 dec 2019

Nemzetiségi pótlék mértéke január 1-től

Submitted by aranyosine

A pótlék mértéke 2020.január 1-től módosul. A pótlék alsó határa a pótlékalap 10%, a pótlék felső határa a pótlékalap 40%-a

Az Nkt. 8. mellékletében 6. sora január 1-től
(A B C
1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa)
6 nemzetiségi 10 40

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép 2020.január 1-től:

(Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki)
„a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez, ha e tevékenységet a neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött munkaidejének – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa figyelembevételével –
aa) kevesebb, mint húsz százalékában, de legalább heti egy órában végzi, a pótlék alsó határával megegyező,
ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb, mint ötven százalékában végzi, az illetményalap huszonöt százalékának megfelelő,
ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső határával megegyező mértékben, vagy”