7 jún 2022

Felmerült kérdés: Lehet-e "buktatni" első évfolyamon a tanulót?

Submitted by aranyosine

- Az Nkt 57. § (1) bekezdés első mondata szerint a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Megjegyzésem: vagyis ha nem teljesítette,akkor nem léphet magasabb évfolyamra és évfolyamot kell ismételjen.
- Az Nkt 57. § (1)bekezdés harmadik mondatában megengedő a jogszabály,mert azt is engedi, hogy az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, AKKOR IS , ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Megjegyzésem: tehát nem csak akkor engedi a jogszabály az évismétlést,ha a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette a hanem az első tanuló esetében akkor is, legfeljebb egy alkalommal, ha a tanulmányi követelményeket teljesített a tanuló, de a szülő írásban mégis kéri az első évfolyam megismétlését.
- Az Nkt 57. § (1) bekezdés negyedik mondatában előírja a jogszabály, hogy utóbbi esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.
Megjegyzés: Ha a tanuló sikeresen teljesítette az első évfolyamot,de a szülő ennek ellenére kéri annak ismétlését, bizonyítványt nem kap a tanuló.

Összefoglalva: Lehet "buktatni" az elsős tanulót is, vagyis nem léphet a magasabb évfolyamra ha az előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítette.