4 jan 2024

Jár-e utazási kedvezmény a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak ?

Submitted by aranyosine

Igen, a 401/2023.Korm.rendelet 96.§ (2) bekezdés c) pontja szerint januártól a jogviszonyváltás után is jár a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak az utazási kedvezmény.

VII. Fejezet

AZ ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
45. A pénzbeni és természetbeni juttatások biztosítása
96. § (1) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló részére az e fejezetben szabályozott pénzbeni és természetbeni juttatásokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a munkáltató mérlegelési jogkörében nyújthatja.
(2) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót
a) a pedagógusigazolvány a Púétv. 109. §-a szerint,
b) a munkába járás költségtérítése a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján,
c) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerint

illeti meg.