27 jan 2023

Felvételire jelentkezés külföldön szerzett eredménnyel,egyebek

Submitted by aranyosine

1. kérdés : Felvételire jelentkezés külföldön szerzett eredménnyel

Erre a pontos választ az OH megadja? https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/gyakran_is...

10. Hogyan kell rögzíteni a külföldi tanulmányi eredményeket a KIFIR programban?
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára felületen a külföldön szerzett tanulmányi eredmények rögzítésére nincs lehetőség. Ha a tanuló kizárólag külföldi tanulmányi eredményekkel rendelkezik, a tanulmányi eredmények megadásánál a „Nem adok meg egyetlen tanulmányi eredményt sem” lehetőségre kell kattintani.

A felvételi eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítását a középfokú iskola igazgatója határozza meg, ő dönti el, hogyan kerülnek átszámításra a külföldi bizonyítványban szereplő osztályzatok, vagyis az általános iskola, vagy az egyéni jelentkező nem válthatja át a külföldi jegyeket a középfokú felvételi eljárásban a tanulmányi eredmények rögzítésénél.

Az a körülmény, hogy a jelentkező a tanulmányi eredményeit külföldön szerzett bizonyítvánnyal kívánja igazolni, a KIFIR programban a kiválasztott tanulmányi területek mellett megjelenő zöld színű, „Egyéb jellemzők” gombra kattintva a megjegyzések felületen tüntethető fel. A külföldi bizonyítvány másolatát a jelentkezési lap mellékleteként minden továbbtanulásra megjelölt intézményhez el kell juttatni!

Egyéb felmerült kérdések:

2.Kérdés: Ha a tanulót az OH a tanuló számára a tartós gyógykezelésére hivatkozva ad mentesítést az iskolába járás alól, akkor kell-e számára biztosítani egyéni foglalkozás keretében a heti tíz óra felkészítést?

Válasz: A szerződött intézményvezetők számára.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Kérdés: A félévi zárást követően hány napon belül kell a félévi nevelőtestületi értekezletet megtartani.

Válasz: Az első félév utolsó napját követő 15 napon belül kell megtartani a félévi nevelőtestületi értekezletet. Jelen esetben 2023. február 3-ig. A jegyzőkönyvet el kell küldeni a fenntartónak.

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről
2. § (1) A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2)Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.kérdés: Az, hogy a tanuló SNI-s vagy HH,HHH ,esetleg BTMN-es, azokat melyik tanügyi dokumentumban kell feltüntetni és melyikben nem lehet.

Válasz: A szerződött intézményvezetők számára.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.kérdés: Segítségedet szeretném kérni abban, hogy az összevont osztályok tanulóinak törzslapszáma hogyan számozandó: évfolyamonként külön-külön, vagy összlétszám-ként kezelve a két évfolyamot. Például: a mostani összevont 1-2.osztály 2.évfolyamos tanulói jövő tanévben már a 3-4.osztály tanuló lesznek, vagyis viszik-e tovább a jelenlegi törzslapszámot, vagy jövőre újat adunk nekik.

Válasz: A szerződött intézményvezetők számára.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. kérdés: Ha a tanuló igazgatói engedéllyel a félévkor osztályozó vizsgát tesz a második féléves anyagból, de a három tantárgy esetében sikertelen volt a vizsgája, akkor van-e mód javítóvizsga letételére? Az első félévi bizonyítványa eredményes volt.

Válasz: A szerződött intézményvezetők számára.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________