21 már 2014

Közoktatási koordinátor

Submitted by aranyosine

A TÁMOP 5.2.3.-09/1-2010-0001 „Lehet jobb a gyermekeknek a baktalórátházi kistérségben” projekt
közoktatási projekteleme 2011-2013-ig

I. Pedagógiai szakmai műhely szervezése
Műhelymunka szervezésének a célja: A pedagógusok szakmai munkájának segítése, szakmai, módszertani megújulás, tanügyi segítségnyújtás;

A 2011/2012-es tanévben:

Műhelymunka - Az óvodáskorú gyermekek viselkedés- és teljesítményzavarainak okai, tünetei, az azokat befolyásoló tényezők. Diagnosztikai módszerek, s a korrekciós nevelés elvei, jellemző módszerei.

Műhelymunka - Az iskoláskorú gyermekek viselkedés- és teljesítményzavarainak okai, tünetei, az azokat befolyásoló tényezők. Diagnosztikai módszerek, s a korrekciós nevelés elvei, jellemző módszerei az alsó tagozatban.

Műhelymunka - A tanulási képesség fejlesztésének, a tanulmányi teljesítmény javításának lehetőségei osztály/csoport keretek között és egyéni fejlesztéssel a felső tagozatban.

Mindhárom alkalommal bemutató foglalkozást láthattak a résztvevők a kistérség egy –egy iskolájának a pedagógusai és tanulói részvételével.
Az előadásokat Dr. Scmercz István pszichológus, főiskolai tanár tartotta.

Műhelymunka - Tanügyigazgatás, jogszabályok változásai intézményvezetők részére három alkalommal.
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, tanügy-igazgatási szakértő

Műhelymunka az iskolai agresszió és kezelése- tréning szervezése
Előadó: Takács Péter a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója

A hét pedagógiai szakmai műhelymunkáiban összesen 186 pedagógus , intézményvezető vett részt.

A 2012/2013-as tanévben:

Műhelymunka - Tehetséges gyermek ismérvei, felismerése, a tehetséggondozás formái ,módszerek , a pedagógus szerepe az óvodai tehetséggondozás során.
Előadó: Skarbit Józsefné, a nyíregyházi Gyermekek Háza Óvoda vezetője, közoktatási szakértő

Műhelymunka - A tehetség felismerése, gondozása általános iskola alsó tagozatán. A jó képességű, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók képesség fejlesztésének formái, módszerei.
Előadó: Vasváry Zoltánné közoktatási szakértő

Műhelymunka - Tehetséggondozás során a pedagógusok értékelési formái, eszközei , módszerei a felső tagozaton.
Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók motiválása, továbbtanulás, pályaválasztás.
Előadó: Harsányiné Petneházi Ágnes főiskolai tanár

Műhelymunka - Jogszabályi változások - intézményvezetők számára
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő

Műhelymunka - Helyi tanterv átdolgozása - intézményvezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők számára.
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, kerettantervi bírálati szakértő

Az öt pedagógiai szakmai műhelymunkában összesen 115 pedagógus , intézményvezető vett részt.

Hospitálás: A kistérségben tanító pedagógusok (alsós) meghívást kaptak a Pedagógiai Intézet magyaros szaktanácsadójától , Laskainé Recsák Erzsébettől az általa tartott alsós magyar bemutató órák megtekintésére.
Helyszín: Nyíregyháza, Kertvárosi Általános Iskola
Részt vett : 14 tanító

Hospitálás: Az óvodavezetők a nyíregyházi Gyermekek Háza Óvodát látogatták meg, ahol megismerkedtek az óvodai tehetséggondozással, a montessori programmal.
Részt vett: 12 óvodavezető

2013/2014-es tanévben:

Műhelymunka- Jogszabályi változások –általános iskolai intézményvezetőknek
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő

Műhelymunka- Jogszabályi változások –óvodavezetőknek
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő

Műhelymunka- Pedagógus életpályamodell, portfolió készítés –általános iskolai tanítóknak, tanároknak
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő

Műhelymunka- Pedagógus életpályamodell, portfolió készítés –óvodavezetőknek
Előadó: Aranyosiné Borsodi Éva közoktatási koordinátor, kistérségi tanügy-igazgatási szakértő

Műhelymunka- Új kerettanterv alkalmazása a gyakorlatban- 1.osztály magyar
Előadó: Pedagógiai Intézet Laskainé Recsák Erzsébet Pedagógiai Intézet , szaktanácsadó

Műhelymunka- Új kerettanterv alkalmazása a gyakorlatban- 5 .osztály magyar
Előadó: Pedagógiai Intézet Búr Ildikó pedagógiai Intézet , szaktanácsadó

Műhelymunka- Mérés-értékelés
Előadó: Dr Kovács Ferencné Pedagógiai Intézet, pedagógiai szakértő

A hét pedagógiai szakmai műhelymunkában összesen 119 óvodapedagógus,tanító,tanár és intézményvezető vett részt.

II.Szaktanácsadói látogatás szervezése:

A nyíregyházi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói segítették a kistérségben tanító pedagógusok munkáját ,óra – és foglalkozás látogatással, valamint a lelátogatott órák megbeszélésével.
A pedagógusok , a kérdőíves véleménykérés szerint, eleinte nem örültek a szaktanácsadói látogatásnak, a látogatások után viszont hasznosnak találták azokat. Használható tanácsokat és megerősítést kaptak a szakemberektől, amit a pedagógiai munkájuk során jól hasznosíthatnak.

A három év alatt a szaktanácsadók 712 órában voltak kint az óvodákban, iskolákban. Ebből 356 órában órát vagy foglalkozást látogattak, és ugyanennyi órában a látogatott órák , foglalkozások megbeszélése zajlott.

III.Szupervízió szervezése:

A kistérségben dolgozó pedagógusok komoly mentális terhelésnek vannak kitéve. Az intézmények többségében magas a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya, a gyermekek családi háttere gyakran nem segíti a pedagógusok munkáját. Ennek következtében , különösen a középkorú vagy ahhoz a korhoz közeledő pedagógusok, érzik magukon a fásultságot, belefáradtak a napi terhekbe, a kevés sikerélménybe.
A pedagógusok kiégése, mentális megsegítése volt a feladata a szupervíziós foglalkozások szervezésének.
Két tanévben , összesen négy alkalommal szerveztünk 30-30 órás szupervíziós foglalkozást.Két csoportban óvodapedagógusoknak, és két csoportban tanítóknak tanároknak.
Összesen 32 pedagógus vett részt ezeken a foglalkozásokon.
Az érintett pedagógusok a 30 órás foglalkozások befejezése után nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak érezték magukat.

IV.Pályaorientáció szervezése:

1. Csoportos pályaorientációs foglalkozások

Pályaorientációs szaktanácsadó részvételével, évente 96 órában , a három év alatt összesen 288 órában ,csoportos pályaorientációs foglalkozás megtartására került sor a 7.és 8.osztályos tanulók számára. A csoportos pályaorientációs órákon több ,mint 5000 tanuló vett részt.
A hetedik osztályos tanulók esetében a helyes önismeret , az énkép kialakítása volt a fő feladat, míg a nyolcadik osztályosoknál a pályaismeret, a szakmacsoportok, a szakmák megismerése volt a fő cél.

2. Egyéni pályaválasztási tanácsadás:

Az egyéni pályaválasztási tanácsadáson a szaktanácsadó egyénenként beszélgetett el a tanulókkal, bevonva ebbe a szüleiket is.
Egyéni pályaválasztási tanácsadáson a három év alatt összesen 70 tanuló vett részt.

3. Középiskola látogatások:

A három tanévben 15 alkalommal, összesen 560 fő 8. osztályos tanuló részvételével került sor középiskolai nyílt tanítási napok látogatására.
A középiskolák kiválasztásánál szempont volt , egyrészt ,hogy a tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelő legyen az a terület, amelyre a kiválasztott középiskola a képzését szervezi, másrészt , többsége a kistérségben élő tanulók lakóhelyéhez közel essen.

A meglátogatott középiskolák:
Vay Ádám Gimnázium és Szakközéspiskola, Szakiskola és Kollégium, Baktalórántháza
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
Mátészalka Szakképző Iskola és Kollégium, Mátészalka
Széchenyi István Közgazdasági ,Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Nyíregyháza
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium , Vásárosnamény

4. Munkahely látogatás:

Tanévenként négy alkalommal, a három tanévben összesen 12 alkalommal szerveztünk munkahely látogatást 510 fő 8. osztályos tanuló részvételével. Célunk az volt ,hogy a tanulók megismerkedjenek különböző szakmákkal , szakmacsoportokkal, közelebbről is megismerjék a munka világát,segítséget kapjanak a pályaválasztásukhoz.
A látogatások során nem csak megismerték az egyes munkaköröket, hanem tájékoztatást kaptak arról, hogy egy-egy munkakör betöltéséhez milyen végzettséggel, szakképzettséggel kell rendelkezni.

A meglátogatott munkahelyek:

Eviker Kft. , Nyírmada
Carmo Suzuki ,Nyíregyháza
Berwin Ruhagyár, Vásárosnamény
Pinte László autószerelő, egyéni vállalkozó, Baktalórántháza
Baktai Kenyér Sütőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Baktalórántháza
Nyír-Aranytojás Kereskedelmi Termelői és Szolgáltatói Kft, Laskod
Nyírtávhő Kft., Nyíregyháza

V.Nyári tematikus táborok szervezése:

A három év alatt összesen 13 tematikus tábort szerveztünk 315 tanuló részvételével.
A nyelvi táborban angol és német nyelvű foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, az olvasó táborban olvasófoglalkozásokon ismerkedtek meg különböző irodalmi alkotásokkal, a színjátszó táborban színdarabot tanultak be a tanulók ,amit az utolsó tábori napon a szüleik jelenlétében elő is adtak.
Az olvasó táborban a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár könyvtárosai vettek részt a szakmai feladatok lebonyolításában, a színjátszó táborban a Móricz Zsigmond Színház színészei , a nyelvi táborban a kistérségben tanító nyelvszakos pedagógusok.

Táborok:

2011-ben: Nyelvi tábor
Nyelvi –sport tábor
Színjátszó tábor
Olvasó tábor
Helyszín: Petneháza Ligeti tanya, Levelek Kemping

2012-ben: Nyelvi tábor
Nyelvi –sport tábor
Színjátszó tábor
Olvasó tábor
Helyszín: Levelek Kemping

2013-ban: Nyelvi tábor
Nyelvi –sport tábor
Színjátszó tábor
Olvasó tábor
Pályaorientációs tábor
Helyszín: Levelek Kemping

Egy napos kirándulások koordinálása:

Az általános iskolás tanulók és az óvodás gyermekek számára 52 alkalommal tudtuk biztosítani, hogy egy –egy napos kiránduláson vehessenek részt.
Az egynapos kirándulás programját az intézmények szervezték, a szállítást és a gyermekek belépőjét mi tudtuk biztosítani. Összesen 1515 gyerek vehetett részt egynapos kiránduláson.

VI. Továbbtanulási utánkövetés:

A 2011/2012-es tanévről 10 általános iskolától kaptunk továbbtanulási adatokat.
287 tanuló tanult tovább a 10 általános iskolában összesen,ebből:

Gimnáziumban: 93 tanuló, ebből HH, HHH-s 67 tanuló,
Szakközépiskolában: 84 tanuló, ebből HH, HHH-s 67 tanuló,
Szakiskolában: 110 tanuló, ebből HH,HHH-s 92 tanuló

A 2012/2013-as tanévről 16 általános iskolától kaptunk továbbtanulási adatokat
429 tanuló tanult tovább a 16 általános iskolában összesen, ebből:

Gimnáziumban: 127 tanuló, ebből HH, HHH-s 73 tanuló,
Szakközépiskolában: 114 tanuló, ebből HH, HHH-s 76 tanuló,
Szakiskolában: 184 tanuló, ebből HH,HHH-s 159 tanuló
Speciális szakiskolában: 2 tanuló, ebből 0 HH,HHH 0 tanuló,
Nem nyert felvételt: 2 tanuló,ebből HH,HHH 2 tanuló

Az általános iskolák a KIR rendszeren keresztül követhetik a továbbtanuló gyerekek tanulmányi eredményének alakulását a középiskola első évfolyamán.
Az adatot szolgáltatott iskolák többségénél a tanulók megtartják általános iskolai tanulmányi átlagukat a középiskola első évfolyamán is.

A kistérség pedagógusainak bevonása a programok lebonyolításába:

A programok lebonyolításába 198 alkalommal vontuk be a kistérségben dolgozó óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat . Ők látták el a kísérő tanári feladatokat az egynapos kirándulásokon, a középiskola és munkahely látogatásokon, a táborozáskor. Több, mint 100 pedagógus óráját, foglalkozását látta szaktanácsadó.

A kérdőíves visszajelzések szerint a programok sikeresek voltak, a szakmai programok , szaktanácsadói látogatások segítették az intézmények szakmai munkáját, a tanulók számára szervezett pályaorientációs foglalkozások segítséget nyújtottak a továbbtanulásban. Az egynapos kirándulásokon a gyerekek olyan helyekre is eljuthattak, ahol eddig még nem jártak.