20 már 2019

Tanév zárása

Submitted by aranyosine

Az utolsó tanítási nap június 14. péntek. Kiadható-e ez a nap tanítás nélküli munkanapnak?

Válasz: Jogszabály szerint tanítás nélküli munkanap nem lehet a tanév első és utolsó napja,mert a tanév rendjét szabályozó rendelet a tanév első és az utolsó tanítási napjáról rendelkezik, tehát a hat tanítás nélküli munkanapot a tanév közben kell elhelyezni valahová.
A tanítási napon legalább három órában az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, pl. tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény is szervezhető.

Jogszabály:
Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről
2. A tanév, a tanítási év
2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik –száznyolcvanegy nap.

Nkt.
32. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat,