18 szep 2023

Nemzetiségi pótlék december 31-ig és január 1-je után

Submitted by aranyosine

2023. december 31-ig az aki a nemzetiségi nyelvű iskolában állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez.
A pótlék mértéke:
- ha a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kevesebb,mint 20 százalékában,de legalább heti 1 órában,tartja a pedagógus, akkor a pótlék alsó határával egyező összeg,azaz 18 270 Ft.
- ha a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek a 20-50%-a közötti a nemzetiségi nyelven tanított órák száma, akkor a 182 700 Ft-nak a 25%-a a pótlék összege,azaz 45 675 Ft.
- ha legalább a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek a 50 százalékában a nemzetiségi nyelven tanít órákat a pedagógus, vagy siket , nagyothalló tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggeakkor a pótlék felső határa jár, azaz a 182 700 Ft-nak a 40%-a,vagyis 73 080 Ft jár

326/2013.Korm.rend.
16.§ (6) Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki
a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez, ha e tevékenységet a neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött munkaidejének
aa) kevesebb, mint húsz százalékában, de legalább heti egy órában végzi, a pótlék alsó határával megegyező,
ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb, mint ötven százalékában végzi, az illetményalap huszonöt százalékának megfelelő,
ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső határával megegyező mértékben, vagy
b) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel.

2024.január 1-től a szabályozás is változik és a számítási alap is, amely a Gyakornoki alapilletmény összege lesz,azaz 440 000 Ft. A százalékok 5-20%-ra módosulnak.

Ez alapján a
A pótlék mértéke:
- ha a neveléssel-oktatással lekötött idő kevesebb,mint 20 százalékában,de legalább heti 1 órában,tartja a pedagógus, akkor a pótlék alsó határával egyező összeg,azaz 22 000Ft.
- ha a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek a 20-50%-a közötti a nemzetiségi nyelven tanított órák száma, akkor a 440 000 Ft-nak a 15%-a a pótlék összege,azaz 66 000 Ft.
- ha legalább a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek a 50 százalékában a nemzetiségi nyelven tanít órákat a pedagógus, vagy siket , nagyothalló tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggeakkor a pótlék felső határa jár, azaz a 440 000 Ft-nak a 20%-a,vagyis 88 000 Ft jár.

401/2023.Korm.rend.
90.§ (2) Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki
a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez, ha e tevékenységet – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő figyelembevételével – a neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött munkaidejének
aa) kevesebb, mint húsz százalékában, de legalább heti egy órában végzi, a pótlék alsó határával megegyező,
ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb, mint ötven százalékában végzi, a pótlék középértékének megfelelő,
ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső határával megegyező mértékben, vagy
b) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel.