15 jan 2024

Átfedési időre járó többlettanítási óradíj, ha van pedagógiai asszisztens is a csoportban az egy óvodapedagógus mellett

Submitted by aranyosine

A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szabályozása szerint az óvodai nevelés feladata többek között az óvodás gyermekek egészséges életmódjának kialakítása. Ezen belül ,több más feladat mellett , a gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése,  a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása az óvodapedagógusok nevelési jellegű feladatai közé tartoznak ,amelyet az óvoda pedagógiai programjának is tartalmaznia kell.

A fentebb felsorolt jogszabályban meghatározott óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok  egy része  az átfedési időre esik. Ezért is ajánlott,hogy ezen időszakban legalább két óvodapedagógus (ha van) legyen a gyermekek között, mert ezeknek a  feladatoknak a végrehajtása  több szakembert kívánó szakmai feladat. Pl. a helyes fogápolás megtanítása, a kézmosás (használja-e, lötyböli vagy szappannal mossa, megtörli-e)  , a WC használat (bele,mellé, popsi törlés,stb) , a helyes étkezési szokások kialakítása (a kultúrált étkezés, evőeszközök helyes használata, stb) , az átöltözés, a délutáni alvás előtti meseolvasás,stb.

Sok óvodában jelenleg nincs meg a csoportonkénti két óvodapedagógus,ezért kényszerből , egy óvodapedagógus mellett egy pedagógia asszisztens van az átfedési időben vagy délután is. A fentebb felsorolt feladatok ellátásához a pedagógusnak van meg a szakmai kompetenciája, a megfelelő szakképzettsége. Ha van mellette pedagógiai asszisztens, ő ebben a pedagógust segíti,támogatja, emiatt az óvodapedagógus a fentebb felsorolt, az átfedési időre eső óvodai neveléssel kapcsolatos szakmai feladatokat egyedül látja el ha nincs másik óvodapedagógus mellette.

A fent leírtak  alapján továbbra is úgy értelmezem,hogy  jár az  átfedési időre járó többlettanításért járó óradíj az óvodapedagógusnak abban az esetben is, ha az átfedési időben mellette nem másik óvodapedagógus,hanem pedagógiai asszisztens van bent a csoportban.

130. § [Az óvodapedagógus munkaideje]
(1) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
(2) Ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének megfelelő többlettanítási óradíj illeti meg. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a napi munkarend szerint egymást váltó óvodapedagógusok az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat közösen látják el.

401/2023.Korm.rend.
9.§ (5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
Az egészséges életmód alakítása *
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:
- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása;
- megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.