20 júl 2021

Központi Statisztikai Hivatal adatai -általános iskolai nevelés oktatás

Submitted by aranyosine

Az elmúlt tíz évben közel 1,6 ezerrel nőtt az általános iskolai pedagógusok száma. Az általános iskolákban dolgozó pedagógusok száma a most záruló tanévben 75,2 ezer
fő, az előző tanévi létszámnak felel meg. A pedagógusállomány tíz év alatt közel 1,6 ezerrel bővült, míg a tanulólétszám ez idő alatt közel 31 ezerrel csökkent, így az egy pedagógusra
jutó tanulók száma 10,3 főről 9,7 főre csökkent. A 2020/2021-es tanévben az osztályok száma kisebb mértékben ugyan, de követte a gyermeklétszám növekedését, így az osztályok
átlagos létszáma közel azonos az előző tanévivel (19,9 fő), és a tíz évvel ezelőtti, 20,2 fős átlaglétszámtól sem tér el jelentősen.

A 2020/2021-es tanévben az általános iskolai tanulók száma a nappali rendszerű oktatásban közel 726 ezer fő, 5,4 ezerrel nagyobb, mint egy évvel korábban.
A tanulók 1771 település 3611 általános iskolájában folytatják tanulmányaikat. A pedagógusok száma nem változott a 2019/2020-as tanévhez képest. A sajátos
nevelési igényű (SNI-) tanulók száma tovább emelkedett. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közel fele 3000 fő alatti településen tanul

Tovább: Általános iskolai nevelés, oktatás, 2020/2021 - a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról