16 júl 2017

Alkalmazás pedagógus szakképzettség nélkül az Nkt.június eleji módosítását követően (általános iskolát érintőleg)

Submitted by aranyosine

2017.06.09-én lépett hatályba.

Nkt.99.§ (16) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor a megfelelő pedagógus-szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki
a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel,
b) felsőfokú végzettségi szinttel és a tantárgynak megfelelő, felsőoktatásban természettudomány képzési területen szerzett szakképzettséggel,
c) alapfokú művészeti iskolában felsőoktatásban művészet képzési terület szakján szerzett művészeti tárgynak megfelelő felsőfokú végzettségi szinttel és előadóművész-szakképzettséggel rendelkezik, feltéve, hogy vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.

(17) A tánc és dráma tantárgyat 9–12. évfolyamon taníthatja az is, aki magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettséggel rendelkezik, valamint elsajátította a tantárgy oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket a 98. § (14) bekezdés szerinti továbbképzésben vagy a tantárgy szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel is rendelkezik.

(18) Alapfokú művészeti iskolában az azonos tanszakhoz tartozó tantárgyakat taníthatja az is, aki bármely, az adott tanszakhoz tartozó tantárgy tanításához megfelelő felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel rendelkezik, és vállalja, hogy a 98. § (14) bekezdés szerint elsajátítja a tantárgy tanításának módszertanát. E bekezdésben foglaltak szerint legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.
Magyarázó: Az általános iskola esetében alkalmazható az a felsőfokú végzettséggel és a tantárgynak megfelelő term. tudományos képzési területen szerzett szakképzettséggel rendelkező is , aki vállalja ,hogy 5 éven belül megszerzi a tantárgy tanításához szükséges megfelelő pedagógus szakképzettséget. Az alkalmazás történhet egyszer (akár 5 évre is) vagy többször is (több helyen, többszöri határozott idejű szerződéssel ) , de öt évnél nem lehet hosszabb ha a pedagógus szakképzettség megszerzésére nem kerül sor.
Jogalkotói általános indoklás: A bizonyos földrajzi és szakmai területeken mutatkozó pedagógushiány enyhítése érdekében a tapasztalatok alapján a pedagógus-munkakör képesítési előírásain könnyíteni lehetséges.

Magyarázó: Az általános iskola esetében alkalmazható az a felsőfokú végzettséggel és a tantárgynak megfelelő term. tudományos képzési területen szerzett szakképzettséggel rendelkező is , aki vállalja ,hogy 5 éven belül megszerzi a tantárgy tanításához szükséges megfelelő pedagógus szakképzettséget.
Az alkalmazás történhet egyszer (akár 5 évre is) vagy többször is (több helyen, többszöri határozott idejű szerződéssel ) , de öt évnél nem lehet hosszabb ha a pedagógus szakképzettség megszerzésére nem kerül sor.

Jogalkotói általános indoklás: A bizonyos földrajzi és szakmai területeken mutatkozó pedagógushiány enyhítése érdekében a tapasztalatok alapján a pedagógus-munkakör képesítési előírásain könnyíteni lehetséges.