9 aug 2016

Mesterpedagógus munkaidő-kedvezmény és minimum óraszám

Submitted by aranyosine

Azoknak a Mesterpedagógusoknak jár a munkaidő-kedvezmény,akik minősítő szakértői, tanfelügyelői , szaktanácsadói és pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatot látnak el. Ez a munkaidő kedvezmény tanító,tanár esetében 18 óránál nem lehet több, óvodapedagógus esetében 25 óránál nem lehet több. Új a minimum óraszám ,ami azt határozza meg,hogy a szakértői, tanfelügyelői , szaktanácsadói és pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatot ellátó Mesterpedagógusoknak mennyi lehet az az óraszám a neveléssel-oktatással lekötött időn belül , amitől kevesebbet adni már nem lehet. Tanítók,tanárok esetében ez a 22 X 0,75%,kerekítve 17 óra,óvodapedagógusok esetében ez 24 óra.
Ez véleményem szerint azt is jelenti,hogy a minősítő szakértői, tanfelügyelői , szaktanácsadói és pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatot ellátó Mesterpedagógus óraszáma akkor sem csökkenhet a jogszabályban meghatározott alá, ha ofő, mk.vez. vagy DÖK feladatot lát el.

326/2013.Korm.rend. 17/A.§ (13) Az (1)–(12) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – a kerekítés általános szabályai alkalmazásával – nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel- oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka /Megj: óvodapedagógus esetén 32X0,75= 24 óra, tanító, tanár esetén 22X0,75= 16,5 óra –kerekítve 17 óra) vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra.