4 okt 2017

IPR az iskolában,fejlesztő program az óvodában - a 20/2012.EMMI módosulása

Submitted by aranyosine

Kedves Kollégák!

A 20/2012.EMMI IPR-rel kapcsolatos módosítása érinti azokat az iskolákat,ahol az alapító okiratban,állami iskolák esetében az alapdokumentumban szerepel az integrációs felkészítés.

A jogszabály módosítás szerint (10.04-től hatályos)

ISKOLÁT ÉRINTI!

A 20/2012.EMMI 171. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A képesség-kibontakoztató felkészítés keretében a pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt pedagógiai rendszernek megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő kompetenciafejlesztés, az önálló tanulást segítő tanulói fejlesztés, az együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, a tanulói teljesítmény értékelése, értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel, mentori, tutori tevékenységek ellátása, a tanuló családjával történő rendszeres kapcsolattartás.”
Megjegyzés:
Készíteni kell:
- egyéni fejlesztési terv,amely alapján kompetenciafejlesztés és az önálló tanulást segítő tanulói fejlesztés történik,
- az együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása történik (tanórán és tanórán kívül),
- tanulói teljesítmény értékelése,
- értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel,
- mentori,tutori tevékenység ellátása,
- a tanuló családjával történő rendszeres kapcsolattartás

ÓVODÁT ÉRINTI!
A 20/2012.EMMI 173. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A fejlesztő program keretében a pedagógus feladata az (1) bekezdésben foglalt programnak megfeleltethető tevékenységek megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő képességfejlesztés, együttműködést támogató, szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a gyermekek nevelésében, a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműködés, a gyermekek differenciált, fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres kapcsolattartás.”

Magyarázó:
A pedagógus feladata:
- az IPR programnak megfeleltethető tevékenységek megvalósítása,
- egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő képességfejlesztés,-
- együttműködést támogató, szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a gyermekek nevelésében,
- a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműködés,
- a gyermekek differenciált, fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres kapcsolattartás.”