7 jún 2017

Intézményvezetői első ciklus

Submitted by aranyosine

Mi a teendő ( intézményvezető,fenntartó feladatai) a vezető első ciklusának lejártakor?

Ha az intézményvezető első ciklusa jár le és  a nevelőtestület és a fenntartó egyetért a jelenlegi vezető személyével ,akkor nem kell pályázatot kiírni,hanem a fenntartó megbízza a jelenlegi vezetőt a vezetői feladatok ellátásával a  következő öt évre is ( egyházi intézmények esetében a fenntartó ettől eltérhet).

Ehhez először nevelőtestületi értekezletet kell összehívni,ahol a pedagógusoknak kell  elmondaniuk a véleményüket a jelenlegi vezető személyéről (mármint,hogy tovább is szívesen látják-e vagy sem) és szavazatukkal is meg kell erősítsék  ezt. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni .

Majd ezt a jegyzőkönyvet a fenntartó (önk.intézmények esetében a képv.testület ) elé kell vinni és ismertetni kell  a nevelőtestület véleményét. Ezek után a  fenntartónak (önk.intézmények esetében a képv.testület )  kell  döntenie arról,hogy a jelenlegi intézményvezető személyével  ők egyetértenek -e a következő öt évre. 

Ha az egyetértés megvan ,akkor a fenntartó , mint munkáltató kell megbízza a vezetői feladatok ellátásával a jelenlegi vezetőt a következő öt évre.

Ha nincs egyetértés a nevelőtestület és a fenntartó között,akkor pályázat kiírására kell.hogy sor kerüljön. 

Ha a nevelőtestület véleményének a kikérése elmarad,az megtámadható  a munkaügyi bíróságon.

Jogsz.:

Nkt. 67.§ (7)325 Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.