29 ápr 2021

Az óvodai jogviszony kezdete,az igénybevétel időpontja - OH állásfoglalás

Submitted by aranyosine

Az Oktatási Hivatalhoz érkezett megkeresésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom.

Tájékoztatom, hogy a 2021. évi óvodai beiratkozások során a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásokról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat figyelembevételével az általános jogszabályok vannak érvényben, azok szerint szükséges eljárni.

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022 nevelési évre, tanévre történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év, illetve tanév megkezdésekor benyújtani.

A KIR gyermek/tanulói nyilvántartásban az óvodai jogviszony kezdődátumaként a szülői szándéknyilatkozat alapján az óvodai felvételről hozott döntésben feltüntetett – a felvételi és mulasztási naplóban is szerepelő – „felvétel időpontja” dátumot szükséges rögzíteni. A KIR-ben a gyermek által igénybevett szolgáltatás kezdődátumaként pedig azt a dátumot kell rögzíteni, amikor a gyermek ténylegesen elkezdi az óvodai nevelést igénybe venni, azaz a felvételi és mulasztási naplóban szereplő „jogviszony létesítésének ideje” dátumot szükséges megadni.

A KIR tanulói nyilvántartásba történő bejelentése, illetve kijelentése során a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14-18. § rendelkezései az irányadók, tehát a jogviszony létrejöttét, megszűnését, illetve változását öt napon belül szükséges bejelenteni a KIR-be.