2 nov 2014

OH által szervezett konferencia október 29. témája,tartalma

Submitted by aranyosine

OH által szervezett konferencia október 29.

Téma: "Az oktatásirányítás aktuális kérdései - kihívások és lehetséges megoldások" című konferenciasorozat 2014. október 29-e.
Helyszín: Nyírvidék TISZK, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. (térkép)

A konferencia programja:

9.00 - 9.30 Regisztráció
9.30 - 10.15 Plenáris előadások
9.30 - 09.50 A társadalmi, gazdasági, területi adatok hatása a köznevelésifeladatellátás tervezésére
9.50 - 10.15 A KIR - KIR STAT intézményi adatszolgáltatás aktuális kérdései, feladata
10.15 - 13.00 Csoportos műhelyfoglalkozások
• Az intézményi feladatellátás indikátorai
• Hogyan tovább, szakképzés? Az átalakítás aktuális kérdései
• Intézményi dokumentumok, mint a hatékony és minőségi oktatásirányítás eszközei
13.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 14.10 Plenáris előadás - zárszó

Összefoglaló a hallottakról:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az általános iskolákban egy pedagógusra 9,9 fő gyermek jut, 18,1 fő lenne az ideális.

Az intézményeknek a KIR-ben az alapdokumentumokat frissíteni kell.

Az intézményeknek KIR-be felvitt adatokat ( gyermek,tanuló, alkalmazotti) pontosítani kell, több pontatlanság van bennük:

Gyermek, tanuló esetében:
- meg kell nevezni, milyen szolgáltatási formában vesz részt a gyermek ,tanuló pl. nappali rendszerű oktatásban, stb.;
- tanuló esetében kötelező megadni az évfolyam számát;
- a szolgáltatások nem fedik le a jogviszonyt, így az jelezni kell;
- óvoda vagy iskolaváltás esetén csak akkor szabad a tanuló jogviszonyát megszüntetni, ha a másik intézmény már átvette őt - a TB-nél is probléma az, ha nem így történik;
- TAJ számot minden tanuló esetében fel kell vinni ,ha nem történt meg, akkor pótolni kell. A TB szempontjából is gond, ha ez nincs ott;
- Külföldi tanuló esetében nem kell TAJ számot felvinni, ki kell pipálni azt,hogy nincs;
- Ugyanez a helyzet a kettős állampolgárságú tanulók esetében is. Ha van,akkor fel kell vinni,ha nincs,akkor ki kell pipálni azt,hogy nincs.

Az óvodai ,tanulói jogviszony kezdetekor jelezni kell a rendszerben,hogy kb. mikor lesz vége az óvodai jogviszonynak, illetve tanuló esetében mikor ér véget a tankötelezettség ( itt a tankötelezettséget arra kell érteni,hogy várhatóan meddig fog iskolába járni a tanuló). A tankötelezettség végét így 8+4 évben lehet meghatározni. Ha ebben változás van, azt később lehet módosítani.

Óvodai szolgáltatás esetében óvodai vagy egységes óvoda-bölcsőde szolgáltatást lehet bejelölni.

Pontosítani kell:
- ha megszűnik a feladat-ellátási hely;
- ha a tanulóhoz nem megfelelő szolgáltatás van rendelve.

Alkalmazottak esetében:

- Szakképzettség rögzítése kötelező,
- Ha a pedagógusnak olyan diplomája van, amely szakvizsgát is ad egyben, azt jelezni kell a pipával vagyis pipát kell tenni a rubrikába.

Pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

- Feladat-ellátási helyenként a feladatok rögzítve legyenek;
- A tantárgy kiválasztása fontos ,de szükséges hozzá a tantárgycsoport kiválasztása is;

Munkakör és besorolás:

- Óraadók esetében és megbízási jogviszonnyal rendelkezők esetében nem kell fizetési kategóriát rögzíteni.

Gyakorlati évek számításakor lefelé kell kerekíteni, pl. ha valaki a 25.tanévét kezdte meg, akkor tanév közben még csak a 24-et lehet írni, majd csak a tanév végén írható a 25.

A plenáris üléseken a résztvevők javaslataikat fogalmazhatták meg az adott témákban, csoportos foglalkozások keretén belül, amely javaslatokat az OH szeretne beépíteni a készítendő dokumentumaikba.

Ami várható:

Az iskolai alapdokumentumok felépítésére egy Útmutató készül majd. Ennek az Útmutatónak az lenne a feladata, hogy az alapdokumentumok egységesekké váljanak , ezzel is segítve az iskolák és a tanfelügyelők munkáját.