7 okt 2022

Felmerült kérdések

Submitted by aranyosine

- Munkaterv módosításának eljárásrendje?
- KIR kezelője intézményen belül?
- Adatkezelés családi pótlékkal kapcsolatban?
- Nyugdíjas munkavállaló továbbra is Mesterpedagógus ha a nyugdíjazása előtt az volt
- Óvodavezető - helyettes és tagintézmény-vezető létszáma?

A felmerült kérdésekre a válaszok a szerződött intézményvezetőknek továbbítva.