15 aug 2023

Esélyteremtési illetményrész számítása (visszamenőlegesen is július 1-ig) pedagógus esetében

Submitted by aranyosine

Esélyteremtési illetményrész számítása és visszamenőleges kifizetése július 1-ig (pedagógus)
Jogosult rá :
a pedagógus, dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott ,pedagógusok esetében nem csak azok,akiknek az illetményét korrigálni kell az új garantált illetményre, ha;
1. a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik
2. a pedagógus, ha a fenti pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el, (20/2012.EMMI 173.§ szabályozása alapján,ha az intézmény alapító okiratában ez szerepel.)

- Pedagógus mindkét esetben kapja,
- A dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns munkakörben foglalkoztatott csak abban az esetben, ha a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik.

Számítás (pedagógus) :
Ha jelenleg kapja az érintett a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot, akkor azt és az esélyteremtési illetményrész különbözetét kell neki július 1-től visszamenőlegesen kifizetni majd.
Pl.:
- A pedagógus jelenleg Ped.II. 6. kategóriában van, az illetménye (pedagógus ágazati pótlékkal együtt: 391 248 Ft
Az új illetménye november 1-től 430 000 Ft lesz,

A kettő különbözete,vagyis az illetménykülönbözet : 38 752 Ft /hó, amit júliustól visszamenőleg meg kell kapjon december 10-ig( decemberben a novemberi fizetést kapják meg a dolgozók,tehát 5 hónapra visszamenőlegesen kell számolni).

Esélyteremtési illetményrész számítása

- Jelenleg a nehéz körölmények között végzett munkáért járó pótlék összege a 182 700 Ft-nak a 10-30%-a lehet.
Számítás a 30%-kal történik. A 182 700 Ft-nak a 30%-a 54 810 Ft/hó.

FONTOS!! Az esélyteremtési illetményrészt a havi illetményből kell számolni mindenkinek,tehát annak is,akinek most nem kell emelni az illetményén,mert neki is jár.
Számolok a 430 000 Ft 20%-val, ami 86 000 Ft.
A kettő különbözete: 86 000 -54 810 Ft= 31 190 Ft/hó , amit júliustól visszamenőleg meg kell kapjon december 10-ig a pedagógus (decemberben a novemberi fizetést kapják meg a dolgozók,tehát 5 hónapra visszamenőlegesen kell számolni).

Összegezve:
A példában szereplő pedagógusnak (Ped.II.6) decemberben ki kell fizetni:
- a novemberi alapilletményét: 430 000 Ft
- júliusig visszamenőleg az illetménykülönbözetet, a példában szereplő 38 752 FtX5= 193 760 Ft
- az esélyteremtési illetményrész különbözetét ,ha a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot jelenleg is kapja, a példában szereplő 31 190X5= 155 950 Ft

Ha a pedagógusnak nincs egyéb más pótléka( a pótlékokat december 31-ig a jelenlegi szabályozásnak megfelelően kell számolni),akkor ennek a pedagógusnak decemberben a bruttó illetménye: 779 800 Ft.
Januárban (decemberi illetményt kapja): 430 000 Ft +86 000 Ft esélyteremtési illetmény+a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti pótlékokat. Az januári , új életpálya tv szerinti megbízási díjak+állandó pótlék a február illetmény kifizetésében jelenik mejd meg.

--