1 jún 2021

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek,tanuló

Submitted by aranyosine

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló 2021. szeptember 1-től.Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, akinek egészségügyi ellátása a járóbetegszakellátásban vagy az általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben nem tud részt venni (óvodakötelezettségét nem tudja teljesíteni) , illetve tankötelezettségét iskolába járással nem tudja teljesíteni,

Jogszabályi háttér: 2021. évi LII. törvény egyes köznevelést érintő törvények módosításáról