5 jan 2017

Hatályát vesztette

Submitted by aranyosine

20/2012.EMMI 193. § (21)

(21) A 145. § (2)–(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést.
(22)368 A 2015. évben a 145. § (4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés csak az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettekre vonatkozó intézményi elvárás-rendszert és a kérdőíves felmérések eredményét tartalmazza

Módosító jogszabály:

Az emberi erőforrások minisztere 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelete egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
13.§ b) pont

13. § Hatályát veszti az R1.
a) 193. § (10) és (11) bekezdése,
b) 193. § (21)–(25) bekezdése.

Megjelent a MK 220. szám