12 szep 2017

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRŐL RÖVIDEN

Submitted by aranyosine

A tavalyi évben kezdődött (a végeleges verzióban már) az önértékelés első öt éve,amelyre egy ötéves programot és a tavalyi évre egy önértékelési tervet kellett már készíteni. A programban kellett többek között meghatározni azt is,hogy a pedagógusoknak az öt év alatt milyen ütemzésben kell elvégezni az önértékelést, pl. évente 2 pedagógus vagy több,ha nagyobb a nev.testület létszáma. A pedagógus ötévente egyszer kell átessen önértékelésen. Tehát már tavaly lenni kellett olyan pedagógusnak,aki átesett az intézményi önértékelésen.

Az idei tanév az öt évből már a második év, és folytatni kell az önértékelést az új éves terv alapján. Az új tervben kötelezően kell szerepeljenek azok a pedagógusok,akiknek 2018-ban tanfelügyeleti látogatása lesz ,ha még az érintett pedagógus az előző tanévben nem esett át önértékelésen.

A vezető önértékelését az intézményvezetői megbízása második és negyedik évében kell az intézményen belül elkészíteni,illetve akkor is,ha tanfelügyeleti látogatásra jelölték ki 2018-ben (arra kijelölhetik leghamarabb az intézményvezetői megbízása második és legkésőbb a negyedik évében,tehát az 2.-3 és a 4.évben) . Az intézményvezető tanfelügyeleti látogatásával egy időben átesik a pedagógus tanfelügyeleten is.

Ha az intézmény intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést is kap,akkor előtte az intézményi önértékelést is el kell készíteni ,de nem kell minden pedagógust önértékelni hozzá,jelenleg elegendő ha a tavalyi tanévben és az idei tanévben önértékelésen átesett pedagógusok önértékelése még.

A tanfelügyeleti látogatással érintettek önértékelés eredményeit a tanfelügyeleti látogatás előtt legalább 15 nappal fel kell tölteni az informatikai felületre.

Az éves önértékelési tervben részt vevő,de tanfelügyeleti látogatára nem kijelölt pedagógusok önértékelési eredményeit szintén fel kell tölteni az informatikai felületre, de az éves tervben meghatározott időbeosztásnak megfelelően.

20/2012.EMMI 145.§
(2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

(2a)Az intézményi önértékelés keretében ötévente
a) az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját,
b) sor kerül az intézmény pedagógusainak az értékelésére.

(2b) Az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére kerül sor.
(3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.
(4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.