4 dec 2023

Nyugdíjas alkalmazása 2024.január 1-től köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban

Submitted by aranyosine

Tisztelt Látogató!

NEM KELL SZÜNETELTETNI (elterjedt) 2024.január 1-től a nyugdíját annak a nyugdíjasnak aki költségvetési intézményben nyugdíj mellett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban alkalmaznak tovább.

Ezt biztosítja a nyugdíjtörvény végrehajtási rendelet 73/B.§ (1) bekezdése b)pontja amely értelmében a nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását ha a jogviszony a köznevelési intézményben áll fenn.

73/B. § * (1) A nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállására tekintettel, ha a jogviszony
a) szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,
b) köznevelési intézményben vagy
c) szakképző intézményben
áll fenn.

(2) A nyugdíjas az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál áll fenn.