20 szep 2017

Az 1992 előtti jogviszonyok figyelembe vétele a felmentési idő és a jubileumi jutalomra való jogosultsági idő számításánál

Submitted by aranyosine

Akkor lehet figyelembe venni az 1992 előtti években a bármely munkáltatónál eltöltött időt a felmentési idő és a jubileumi jutalomra való jogosultsági idő számításánál, ha az 1992.július 1-jei munkáltatójához áthelyezéssel került a közalkalmazott.Több áthelyezés esetén visszamenőlegesen minden munkahelyen eltöltött időt be kell számolni.

A régi Munka törvénykönyvében ezt a 209.§ szabályozta.
Most ezt a 2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szabályozza, a törvény 2.§ (4) bekezdése:
(4) Ha a munkavállaló munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényhatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg – a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve –, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el.