1 aug 2016

Tanügyigazgatás- A 326-os módosítása

Submitted by aranyosine

A 326/2013.Korm.rendeletet módosította a Kormány 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról .

Ez alapján a 326/2013.Korm. rendeletben módosult 17.§ (1) bekezdésében a 4.,a 12. és a 15.pontokban szereplő óraszámokat be kell számolni a neveléssel-oktatással lekötött időbe,összesen heti 4 óra erejéig. Az önszerveződés elősegítése 1 óra, az osztfő. 2 óra, az mk.vezetés 2 óra.Ha ez nem elég a feladatok ellátására, az e felett feladatellátásra felhasznált óraszámot a neveléssel -oktatással le nem kötött időbe lehet elrendelni,elszámolni,de ez már nem kötelező.

Ezzel a módosítással megszűnt a munakidő-nyilvántartás vezetése,de ha nincs kollektív szerződés ,akkor a munkáltatónak kell meghatározni,hogy a pedagógus az intézményen belül és kívül milyen feladatokat lát el,tehát célszerű adminisztrálni azt..