1 szep 2017

Óvodai nyitvatartási idő

Submitted by aranyosine

2017.január 1-től az óvodai nyitvatartási idő legalább 8 óra,ami gyakorlatban azt jelenti,hogy lehet több is,de legalább 8 órában nyitva kell tartani. A nyitvatartási idő 8 órától lehet kevesebb is, de ahhoz fenntartói engedély szükséges ,mert napi 8 órától kevesebb nyitvatartási idő esetén a költségvetési támogatás nem teljes összegben jár a fenntartónak,6 óránál rövidebb nyitvatartási idő után nem jár állami támogatás.

Jogsz.:
Nkt. 8. § (6) Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.