1 már 2021

Tájékoztatás a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámokról -az OH oldaláról

Submitted by aranyosine

Tájékoztatás az OH oldaláról

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján megjelent közlemény ezen a linken érhető el KÖZLEMÉNY

- A minősítésre jelentkezés minden esetben a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, különös feltétel meghatározása nélkül. Ezáltal a pedagógusok széles körének nyílik lehetősége magasabb fokozat elérésére.

- A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei, a hiányterületekre vonatkozó információk és keretszámok az alábbi helyen tekinthetők meg: Pedagógusminősítés / jelentkeztetés – az OH honlapjáról

- A pedagógusok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik a minősítésre történő jelentkezésüket. A jelentkezés leadása az adatkezelő intézményben lehetséges, abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban.

- A kormányrendelet 1. § (2a) bekezdése alapján önkéntes alapon jelentkezhet a 2022. évi minősítési eljárásra a szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatója, az egyházi szolgálati jogviszonyban nevelő-oktató tevékenységet ellátó, pedagógus szakképzettséggel rendelkező tanár munkakört ellátó személy, valamint a felsőoktatási intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottja és munkavállalója is. Az érintettek a jelentkezés módjáról a Jelentkezési lapon olvashatnak részletesebben.Tovább: Pedagógusminősítés / jelentkeztetés – az OH honlapjáról

- Az Oktatási Hivatal (OH) valamennyi köznevelési és szakképzési intézménynek elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, valamint a jelentkezési lapokat, amelyek itt is elérhetők. Pedagógusminősítés / jelentkeztetés – az OH honlapjáról

- A jelentkezési lap két példányát aláírva 2021. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásra jelentkezett, majd a jelentkezési lapból visszaad egy példányt a pedagógusnak. Az aláírt jelentkezési lapot mindkét félnek meg kell őriznie, mert a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására szolgálhat. Fontos kiemelni, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2021. március 31.) meg kell felelni.

- A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető az OH által működtetett informatikai felületen 2021. április 15-éig rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A jelentkezés rögzítésére szolgáló felület 2021. március 9-étől lesz elérhető, melyről az intézményeknek külön tájékoztatást küldünk.

- A kormányrendelet alapján az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. A Kutatótanár, valamint a szakértői, szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló Mesterpedagógus fokozatra jelentkezők esetében a jelentkezés rögzítésével egy időben egyéb dokumentumok feltöltése is szükséges, amelyek itt érhetők el.

- Az intézményvezetők által jelentkeztetett pedagógusok a KIR személyi nyilvántartásban rögzített e-mail-címükön kapnak értesítést a jelentkezésről és a rögzített adatokról. Ha a jelentkező 2021. április 20-ig nem kap értesítést az OH-tól, akkor intézményvezetője nem rögzítette a jelentkezését a jelentkeztető felületen. Ha az intézményvezető nem, vagy ha hibásan rögzítette a jelentkezést, akkor a jelentkező az OH területileg illetékes pedagógiai oktatási központjához benyújtott, aláírt kérelemmel 2021. május 10-éig kérheti a 2022. évi minősítési tervbe való felvételét vagy a jelentkezéskor megadott adatainak módosítását. A jelentkezéshez és az adatmódosítási kérelemhez a jelentkező és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott eredeti jelentkezési lap másolatát is csatolni kell.

- A jelentkezések véglegesítése után az OH ellenőrzi a rögzített adatokat, majd az oktatásért felelős miniszter 2021. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről. A miniszter – az OH közreműködésével – a pedagógusokat és a munkáltatókat legkésőbb 2021. június 30-áig értesíti az eredményről.

- A jelentkezéssel kapcsolatos szakmai és technikai kérdés esetén a területileg illetékes pedagógiai oktatási központok és a Pedagógusminősítési Osztály munkatársai (eletpalya@oh.gov.hu) felkészülten segítenek.