3 jan 2022

Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék január 1-től

Submitted by aranyosine

Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék jár már a középfokú iskolai oktatásban, fejlesztő nevelésben-oktatásban foglalkoztatott pedagógusok számára is ,
ha a középfokú iskola vagy a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola feladatellátási helye olyan településen van amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az általam elkészített segédanyagokhoz semmiféle joghatás nem fűződik, ezért ezen segédanyagokban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során nem köti.