26 feb 2019

Óvodai felvételi előjegyzési napló nyitás és zárás időpontja

Submitted by aranyosine

Többször felmerült a kérdés, hogy mikor kell megnyitni és lezárni az óvodai felvételi előjegyzési naplót.

Az óvodai felvételi előjegyzési naplót szeptember 1-vel kell megnyitni és a nevelési év végén, augusztus 31-én kell lezárni. Az első bejegyzést akkor kell beleírni, amikor az első óvodába jelentkezés történik.
Ezt megerősítette az EMMI –től kért és kapott állásfoglalás is 2019.februárjában.

Jogszabály:

20/2012.EMMI rendelet

89. § (1) Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.
(2) A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.
(3) A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza
a) a jelentkezés sorszámát, időpontját,
b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét,
c) a kijelölt óvoda megnevezését,
d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban,
f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
h) az óvodavezető javaslatát,
i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
k) a felvétel időpontját.

Nkt.4.§ 19. nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak,