14 feb 2017

Munkaviszony megszüntetés próbaidős, táppénzen lévő dolgozó esetében

Submitted by aranyosine

A próbaidő alatt a dolgozó táppénzen van,akkor megszüntethető-e a jogviszonya azonnal?

A próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntethető indoklás nélkül a munkaviszony,közalkalmazotti jogviszony,ha a dolgozó táppénzen van.

Jogsz.háttér:

Kjt.
21/A.§ (3) A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.

Munka törvénykönyve:
79. § (1) Azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – megszüntetheti
a) a fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt,