24 feb 2017

Csökkentett munkaidejű munkavégzés nyugdíj előtt

Submitted by aranyosine

Az Nkt.65.§ (7) bekezdése szabályozása szerint a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő pedagógusnak (óvodában a dajkának is) van lehetősége csökkentett munkaidőben dolgozni. Ennek feltétele,hogy a pedagógus , óvodában a dajka is, rendelkezzen legalább 20 év szakmai gyakorlattal ( a nyugdíj előtti ötödik évet megelőzően) , a munkáltató felé a tanév első félévét megelőzően  vagy a tanév befejezését megelőzően 60 nappal korábban közölje ezt az igényét. A munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének az 50%-val csökken.

Jogsz.: Nkt.
65.§ (7)303 Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani a választás szerinti feltételeket, ha azt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus, az óvodai dajka. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.